Προσωπικό

Μαυροκορδοπούλου Όλγα

Μαυροκορδοπούλου Όλγα Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  olgamavr@for.auth.gr Τηλέφωνο:  2310 992333 Fax:  - Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (2001), MSc Τμήμα Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (2003) Διδακτορικό Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (2010). Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Γενική Οικολογία, Δασική Οικολογία, Οικολογία Τοπίου και οικολογικά μοντέλα, Εφαρμοσμένη Δασοκομία, Φυτώρια Αναδασώσεις, Προστασία της Φύσης και Αρχιτεκτονική Τοπίου, Δασοκομία Πόλεων και Αστικό Πράσινο, Δομή, δυναμική και διαχείριση χερσαίων οικοσυστημάτων, Βιοποικιλότητα, Φυσιολογία, οικολογία και τεχνολογία σπόρων δασοπονικών ειδών και αρωματικών φυτών. Διδασκαλία μαθημάτων:  Συμμετοχή-Συνεπικουρία Εργαστηριακών ασκήσεων και Διδασκαλίας:  Προπτυχιακά εργαστήρια: Δασική Οικολογία (υποχρεωτικό 5ο εξάμηνο), Προστασία Φύσης και Διαμόρφωση Δασικού Τοπίου (υποχρεωτικό 9ο εξάμηνο),...

Τσακαλδήμη Μαριάνθη

Τσακαλδήμη Μαριάνθη Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  marian@for.auth.gr Τηλέφωνο:  2310 992325 Fax:  - Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (1995), Διδακτορικό δίπλωμα Τμήμα Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (2001). Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Δασική Οικολογία, Προστατευόμενες περιοχές, Εφαρμοσμένη Δασοκομία, Αναδασώσεις, Οικολογία και Αποκατάσταση Υποβαθμισμένων Μεσογειακών Οικοσυστημάτων. Αναγέννηση μετά από πυρκαγιά, Πολλαπλασιασμός αυτόχθονων φυτικών ειδών, Οργανικά υπολείμματα ως υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών, Αστικό πράσινο, Διαμόρφωση φυσικού τοπίου.. Διδασκαλία μαθημάτων:  Εργαστηριακά μαθήματα: ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (5ο), ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ (9ο), ΦΥΤΩΡΙΑ-ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ (8ο), ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ (6ο), και  ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ (8ο).  Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές εκδρομές και στη διδασκαλία στα πλαίσια της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ των φοιτητών....

Μαντζανάς Κωνσταντίνος

Μαντζανάς Κωνσταντίνος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email: konman@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992734 Fax:  - Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ, Διδακτορικό Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Αγροδασοπονία Διδασκαλία μαθημάτων:  - [data email=konman@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=members/images/ALIZOTI.png|sector=24|laboratory=16|website=|position=5][/data]

Σκουφά Ελευθερία

Σκουφά Ελευθερία Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  elskoufa@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992444 Fax:  - Σπουδές:  Πτυχίο ΦΠΨ ΑΠΘ, Διδακτορικό Τμήματος Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ηθική, Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία, Περιβαλλοντική Επικοινωνία. Διδασκαλία μαθημάτων:  - [data email=elskoufa@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=members/images/ALIZOTI.png|sector=26|laboratory=16|website=|position=6][/data]

Τσιώρας Πέτρος

Τσιώρας Πέτρος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email: ptsioras@for.auth.gr Tel:  2310 992336 & 2310 998875 Fax:  2310 992751 Σπουδές:  MSc equiv.  Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (1998),  MSc  School of Economics, Business Administration and Legal Studies, International Hellenic University (2015), Διδακτορικό: Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ. Μεταδιδακτορική έρευνα: (Oκτ 2010 - Μάρτιος 2011): Institut für Forsttechnik, Universität für Bodenkultur Wien, Mendel University, Brno Czechia (2013), European Forest Institute, Joensuu Finland (2015), Wood Institute, Poznan Poland (2016). Eρευνητικά ενδιαφέροντα:  Υλοχρηστική (Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκομιδής ξύλου, Συστήματα παραγωγής βιομάζας, Δασεργατική Εκπαίδευση, Δασική Εργασιολογία, Ποιότητα Ξύλου). Διδασκαλία:  Αυτοδύναμο διδακτικό έργο και Εργαστηριακές ασκήσεις των προπτυχιακών...

Ασλανίδου Μαρία

Ασλανίδου Μαρία Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  maslan@for.auth.gr Τηλέφωνο:  2310 992733 Fax:  - Σπουδές:  Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ (1994). Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ (2000). Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Γενική Οικολογία, Δασική Οικολογία, Ανάλυση Δομής και Λειτουργίας Οικοσυστημάτων, Παράγοντες που επηρεάζουν την Σταθερότητα των Οικοσυστημάτων Οικολογία Τοπίου, Εφαρμοσμένη Δασοκομία, Φυτώρια Αναδασώσεις, Προστασία της Φύσης και Προστατευόμενες Περιοχές, Δασοκομία Πόλεων και Αστικό Πράσινο, Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Βιοποικιλότητα, Φυσιολογία, Οικολογία και Τεχνολογία Σπόρων Δασοπονικών Ειδών και Αρωματικών Φυτών. Διδασκαλία μαθημάτων:  Προπτυχιακά εργαστήρια: Δασική Οικολογία  (υποχρεωτικό 5ο εξάμηνο), Εφαρμοσμένη Δασοκομία (υποχρεωτικό 6ο εξάμηνο), Δασοκομία Πόλεων...

Σταματέλλος Γεώργιος

Σταματέλλος Γεώργιος Καθηγητής Email: stamatel@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310998958 Fax: 2310998861 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας: Τμήμα Δασολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1975) Πτυχίο Γεωπονίας: Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1984) Διδακτορικό στη Δασική Βιομετρία-Δειγματοληψία: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δασική Βιομετρία, Δειγματοληψία Φυσικών Πόρων, Κατανομές Πιθανοτήτων, Μέθοδοι Επαναδειγματοληψίας, Συζεύξεις(copulas) στα Δασικά Οικοσυστήματα. Διδασκαλία μαθημάτων: Δασική Βιομετρία Ι (3ο εξ, υποχρ.), Δασική Βιομετρία ΙΙ (4ο εξ. υποχρ.), Δειγματοληψία (επιλογής, 5ο εξάμηνο) ΠΜΣ Στατιστική & Τεχνικές Δειγματοληψίας (1ο εξ, ΥΠ), Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση (2ο εξ. επιλ) [data email=stamatel@for.auth.gr|telephone=|fax=2310998861|image=|sector=26|laboratory=10|website=|position=1][/data]

Κοκκινάκης Αντώνιος

Κοκκινάκης Αντώνιος Αναπληρωτής καθηγητής Email: akokkin@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992704 Fax: 2310992704 Σπουδές: · Πτυχίο Βιολογίας, Α.Π.Θ.· Διδακτορικό Δίπλωμα Βιολογίας, Α.Π.Θ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αλιευτική βιολογία εσωτερικών υδάτων:· Βιολογία και οικολογία ιχθύων εσωτερικών υδάτων· Αλιευτική διαχείριση εσωτερικών υδάτων· Προστασία ιχθυοπανίδας εσωτερικών υδάτων· Ιχθυοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ · Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων (027Υ) Προπτυχιακά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ· Ιχθυοκαλλιέργεια (202Ε)· Βιολογία των Ιχθύων Γλυκέων Υδάτων (216Ε)· Οικολογία Ρεόντων Υδάτων (214Ε) Μεταπτυχιακά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ· Διαχείριση βιολογικών πόρων εσωτερικών υδάτων Μεταπτυχιακά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ· Σχέσεις ρύπανσης εσωτερικών υδάτων με υδρόβιους οργανισμούς [data email=akokkin@for.auth.gr|telephone=|fax=2310992704|image=members/images/Kokkinakisphoto.jpg|sector=24|laboratory=5|website=|position=3][/data]

Στεργιάδου Αναστασία

Στεργιάδου Αναστασία Αναπληρώτρια καθηγήτρια Email: nanty@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310998993 2310992735 Fax: 2310998979 Σπουδές: Σχολή Γραμματέων Και Σχολή Προγραμματισμού σε γλώσσα BASIC, DIDACTA (1988) Τεχνολόγος Γεωπόνος, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, ΑΤΕΙΘ (1992) Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ (1996) Διδάκτορας Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2001) Εξειδίκευση Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, με τίτλο: «Επαγγελματική Ανάπτυξη Στελεχών Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, (2006) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διάνοιξη και Αξιοποίηση Ορεινού Χώρου, Δασική Οδοποιία, Σχεδιασμός, χάραξη, κατασκευή και συντήρηση Οδικού δικτύου και Μονοπατιών σε Προστατευόμενες περιοχές, Βιοκλιματικός Σχεδιασμός, Πιστοποίηση Δομικών Υλικών, Πιστοποίηση Λατομείων Αδρανών Υλικών, Χρήση Ανακυκλώσιμων Υλικών, ΑΕΚΚ, Παραπροϊόντων και Τριμάτων Ελαστικών σε...

Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος

Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος Καθηγητής Email: ktheodor@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992765 Fax: 2310992773 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1982) Πτυχίο Γεωπονίας, Α.Π.Θ. (1992) Ph.D. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1991) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δασική Βοτανική (Συστηματική σπερματοφύτων, Δένδρα και θάμνοι δασικών οικοσυστημάτων) Γεωβοτανική ή Φυτογεωγραφία (Φυτοκοινωνιολογία, Ιστορική Γεωβοτανική, Χωρολογία, Οικολογία φυτών) Χλωρίδα και βλάστηση της Ελλάδας Αρωματικά, Φαρμακευτικά και Μελισσοτροφικά Φυτά Εθνοβοτανική Δένδρα και Θάμνοι Πάρκων και Δενδροστοιχιών Βοτανικοί κήποι Κλίμα και βλάστηση Διδασκαλία μαθημάτων: Δασική Βοτανική Ι (Συστηματική Σπερματοφύτων) (υποχρεωτικό, 3o εξάμηνο) Δασική Φυτοκοινωνιολογία (υποχρεωτικό, 4ο εξάμηνο) Χλωρίδα και Βλάστηση της Ελλάδας (επιλογής, 6ο εξάμηνο) Δένδρα και Θάμνοι των Πάρκων και...

Παρίση Ζωή

Παρίση Ζωή Αναπληρώτρια καθηγήτρια Email: pz@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992335 Fax: 2310998886 Σπουδές: Πτυχίο: Τμήμα Δασολογίας Και Φυσικού ΠεριβάλλοντοςΜεταπτυχιακό: Τμήμα Γεωπονίας Κατ. Ζωοτεχνία Και Διατροφή Αγροτικών ΖώωνΔιδακτορικό: Σχολής Δασολογίας Και Φυσικού Περιβάλλοντος Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαχείριση λιβαδιών και βελτίωση λιβαδικής παραγωγής, οικολογία της βόσκησης, βιοποικιλότητα λιβαδικών οικοσυστημάτων, αλληλοεπιδράσεις αγροτικών ζώων και άγριας πανίδας με τα λιβάδια, συμπεριφορά βοσκόντων ζώων και επιπτώσεις στο περιβάλλον, αγροδασολοβαδικά συστήματα, μέθοδοι εκτίμησης της θρεπτικής αξίας και των ποσοτικών παραμέτρων της λιβαδικής βλάστησης, ποιότητα - αντιποιοτικά χαρακτηριστικά βοσκήσιμης ύλης και επίδραση στην παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά μαθήματαΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑΛΙΒΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗΜεταπτυχιακά μαθήματαΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ...

Βλάχος Χρήστος

Βλάχος Χρήστος Καθηγητής Email: cvlachos@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992685 Fax: 2310992682 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1979) Ph.D. Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.(1987) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: · Διατήρηση Βιοποικιλότητας · Διαχείριση και Προστασία απειλούμενων ειδών · Αειφορική κάρπωση Θηραματικών ειδών· Έλεγχος ανεπιθύμητων ειδών · Εκτροφή και απελευθέρωση θηραματικών ειδών· Οικολογία και Διαχείριση Υγροτόπων Διδασκαλία μαθημάτων: · Διαχείριση Άγριας Πανίδας (υποχρεωτικό, 7ο εξάμ.)· Oικολογία Πτηνών (επιλογής, 5ο εξάμ.)· Οικολογία Υγροτόπων (επιλογής, 5ο εξάμ.)· Βιολογία Άγριας Πανίδας (επιλογής, 3ο εξάμ.)· Εκτροφή Θηραμάτων - Οργάνωση Κυνηγετικών Περιοχών (επιλογής, 6ο εξάμ Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ [data email=cvlachos@for.auth.gr|telephone=|fax=2310992682|image=vlachosphoto.jpg|sector=24|laboratory=5|website=|position=1][/data]