Προσωπικό

Παραλυκίδης Νικόλαος

Παραλυκίδης Νικόλαος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  paralika@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992686 Fax:  2310 992682 Σπουδές:  Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ (1987). Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ (2005). Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Διαχείριση Άγριας Πανίδας, Βιολογία Άγριας Πανίδας, Εκτροφή Θηραμάτων, Οικολογία Πτηνών, Ραδιοτηλεμετρία στα Ζώα, Ζωολογία, Προστασία της Φύσης και Προστατευόμενες Περιοχές, Οικολογία Εσωτερικών Νερών, Βιοποικιλότητα, Φυσιολογία, Επίδραση των Τεχνικών Έργων (Ανεμογεννητριών, Δρόμων, Μεταλείων)  στην Πανίδα. Διδασκαλία μαθημάτων:  Προπτυχιακά εργαστήρια: Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων  (υποχρεωτικό 9ο εξάμηνο), Εκτροφή Θηραμάτων και Οργάνωση Κυνηγετικών Περιοχών (επιλογής 6ο εξάμηνο), Οικολογία Υγροτόπων (επιλογής, 6ο εξάμηνο), Οικολογία Πτηνών  (επιλογής 5ο εξάμηνο), Βιολογία Άγριας...

Ψιλοβίκος Θωμάς

Ψιλοβίκος Θωμάς Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email: tvikos@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992728 Fax: 2310 992728 Σπουδές: Πτυχίο Bhons Civil & Structural Engineering University of Bradford UK(1997), MSc Highway Management and Engineering University of Birmingham UK (1998). Μεταπτυχιακός τίτλος Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π. Α.Π.Θ. (2010). Διδάκτορας Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π. Α.Π.Θ. με θέμα "Βιοκλιματικές Δασικές Κατασκευές" (2016). Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Βιοκλιματικός σχεδιασμός, θερμική άνεση και βελτιστοποίηση στη χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων, Δασική Οδοποιία και προσαρμογή δασικών οδών και τεχνικών έργων στο δασικό περιβάλλον, χρήση δασικών δρόμων και δημιουργία ζωνών πυρόσβεσης δασικών πυρκαγιών, Τοπογραφία και έλεγχος καταλληλότητας και ακρίβειας τοπογραφικών οργάνων σε δασικό...

Παπαδημητρίου Αχιλλέας

Παπαδημητρίου Αχιλλέας Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  apapadim@for.auth.gr Τηλέφωνο:  - Fax:  - Σπουδές:  - Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  - Διδασκαλία μαθημάτων:  - [data email=apapadim@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=members/images/ALIZOTI.png|sector=25|laboratory=16|website=|position=5][/data]

Χριστόπουλος Ηλίας

Χριστόπουλος Ηλίας Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  ichristo@for.auth.gr Τηλέφωνο:  - Fax:  - Σπουδές:  - Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  - Διδασκαλία μαθημάτων:  - [data email=ichristo@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=members/images/ALIZOTI.png|sector=27|laboratory=16|website=|position=5][/data]

Τσιώρας Πέτρος

Τσιώρας Πέτρος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email: ptsioras@for.auth.gr Tel:  2310 992336 & 2310 998875 Fax:  2310 992751 Σπουδές:  MSc equiv.  Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (1998),  MSc  School of Economics, Business Administration and Legal Studies, International Hellenic University (2015), Διδακτορικό: Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ. Μεταδιδακτορική έρευνα: (Oκτ 2010 - Μάρτιος 2011): Institut für Forsttechnik, Universität für Bodenkultur Wien, Mendel University, Brno Czechia (2013), European Forest Institute, Joensuu Finland (2015), Wood Institute, Poznan Poland (2016). Eρευνητικά ενδιαφέροντα:  Υλοχρηστική (Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκομιδής ξύλου, Συστήματα παραγωγής βιομάζας, Δασεργατική Εκπαίδευση, Δασική Εργασιολογία, Ποιότητα Ξύλου). Διδασκαλία:  Αυτοδύναμο διδακτικό έργο και Εργαστηριακές ασκήσεις των προπτυχιακών...

Ασλανίδου Μαρία

Ασλανίδου Μαρία Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  maslan@for.auth.gr Τηλέφωνο:  2310 992733 Fax:  - Σπουδές:  Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ (1994). Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ (2000). Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Γενική Οικολογία, Δασική Οικολογία, Ανάλυση Δομής και Λειτουργίας Οικοσυστημάτων, Παράγοντες που επηρεάζουν την Σταθερότητα των Οικοσυστημάτων Οικολογία Τοπίου, Εφαρμοσμένη Δασοκομία, Φυτώρια Αναδασώσεις, Προστασία της Φύσης και Προστατευόμενες Περιοχές, Δασοκομία Πόλεων και Αστικό Πράσινο, Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Βιοποικιλότητα, Φυσιολογία, Οικολογία και Τεχνολογία Σπόρων Δασοπονικών Ειδών και Αρωματικών Φυτών. Διδασκαλία μαθημάτων:  Προπτυχιακά εργαστήρια: Δασική Οικολογία  (υποχρεωτικό 5ο εξάμηνο), Εφαρμοσμένη Δασοκομία (υποχρεωτικό 6ο εξάμηνο), Δασοκομία Πόλεων...

Αραβανόπουλος Φίλιππος

Αραβανόπουλος Φίλιππος Καθηγητής Email: aravanop@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992778 Fax: 2310344693 Σπουδές: Πτυχίο Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διδακτορικό δίπλωμα (PhD):Πανεπιστήμιο του Toronto, Καναδάς Μεταδιδακτορική Έρευνα: Τμήμα Γενετικής, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης & Τμήμα Δασικής Γενετικής, Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωπονικών Επιστημών – Ουψάλα Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μοριακή & κλασσική γενετική & βελτίωση, γονιδιωματική των πολυετών ξυλωδών φυτών, γενετική βελτίωση ενεργειακών φυτών, οικολογία γονιδίων & περιβαλλοντική γενετική, βιο-παρακολούθηση, προστασία & διαχείριση δασικών γενετικών πόρων, γενετική χαρτογράφηση ποσοτικών γνωρισμάτων & επιλογή υποβοηθούμενη από γονίδια σημάνσεως, γενετική ανάλυση & συστήματα σύζευξης σε φυσικούς & τεχνητούς πληθυσμούς, συν-εξέλιξη, αποτίμηση ανθρωπογενών επιδράσεων στους γενετικούς πόρους, ανταπόκριση & προσαρμογή...

Ζάγκας Θεοχάρης

Ζάγκας Θεοχάρης Καθηγητής Email: zagas@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310998903 Fax: 2310998904 Σπουδές: Πτυχίο, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ. (1979) Μετεκπαίδευση E.T.H. Zurich. Fakultät für Forstwissenschaft. Lehrstuhl für Waldba.(1986) University of Chent, Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences, Section Forest and Water Management, Laboratory of Forestry, Belgium. (1987) Διδακτορικό δίπλωμα: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ. (1990) Μεταδιδακτορικές Σπουδές Ludwig Maximilian Universität München Forstwissenschaftliche Fakultät . Lerhrstuhl für Waldbau und Forsteinrichtung (1992-3) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εφαρμοσμένη Δασοκομία Δασική Οικολογία Οικολογία Σχεδιασμός μεταπυρικής αποκατάστασης δασών Ανόρθωση Υποβαθμισμένων Οικοσυστημάτων Δασοκομία Πόλεων και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου Προστασία και Διαχείριση...

Κοκκινάκης Αντώνιος

Κοκκινάκης Αντώνιος Αναπληρωτής καθηγητής Email: akokkin@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992704 Fax: 2310992704 Σπουδές: · Πτυχίο Βιολογίας, Α.Π.Θ.· Διδακτορικό Δίπλωμα Βιολογίας, Α.Π.Θ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αλιευτική βιολογία εσωτερικών υδάτων:· Βιολογία και οικολογία ιχθύων εσωτερικών υδάτων· Αλιευτική διαχείριση εσωτερικών υδάτων· Προστασία ιχθυοπανίδας εσωτερικών υδάτων· Ιχθυοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ · Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων (027Υ) Προπτυχιακά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ· Ιχθυοκαλλιέργεια (202Ε)· Βιολογία των Ιχθύων Γλυκέων Υδάτων (216Ε)· Οικολογία Ρεόντων Υδάτων (214Ε) Μεταπτυχιακά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ· Διαχείριση βιολογικών πόρων εσωτερικών υδάτων Μεταπτυχιακά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ· Σχέσεις ρύπανσης εσωτερικών υδάτων με υδρόβιους οργανισμούς [data email=akokkin@for.auth.gr|telephone=|fax=2310992704|image=members/images/Kokkinakisphoto.jpg|sector=24|laboratory=5|website=|position=3][/data]

Βλάχος Χρήστος

Βλάχος Χρήστος Καθηγητής Email: cvlachos@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992685 Fax: 2310992682 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1979) Ph.D. Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.(1987) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: · Διατήρηση Βιοποικιλότητας · Διαχείριση και Προστασία απειλούμενων ειδών · Αειφορική κάρπωση Θηραματικών ειδών· Έλεγχος ανεπιθύμητων ειδών · Εκτροφή και απελευθέρωση θηραματικών ειδών· Οικολογία και Διαχείριση Υγροτόπων Διδασκαλία μαθημάτων: · Διαχείριση Άγριας Πανίδας (υποχρεωτικό, 7ο εξάμ.)· Oικολογία Πτηνών (επιλογής, 5ο εξάμ.)· Οικολογία Υγροτόπων (επιλογής, 5ο εξάμ.)· Βιολογία Άγριας Πανίδας (επιλογής, 3ο εξάμ.)· Εκτροφή Θηραμάτων - Οργάνωση Κυνηγετικών Περιοχών (επιλογής, 6ο εξάμ Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ [data email=cvlachos@for.auth.gr|telephone=|fax=2310992682|image=vlachosphoto.jpg|sector=24|laboratory=5|website=|position=1][/data]

Στεργιάδου Αναστασία

Στεργιάδου Αναστασία Αναπληρώτρια καθηγήτρια Email: nanty@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310998993 2310992735 Fax: 2310998979 Σπουδές: Σχολή Γραμματέων Και Σχολή Προγραμματισμού σε γλώσσα BASIC, DIDACTA (1988) Τεχνολόγος Γεωπόνος, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, ΑΤΕΙΘ (1992) Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ (1996) Διδάκτορας Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2001) Εξειδίκευση Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, με τίτλο: «Επαγγελματική Ανάπτυξη Στελεχών Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, (2006) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διάνοιξη και Αξιοποίηση Ορεινού Χώρου, Δασική Οδοποιία, Σχεδιασμός, χάραξη, κατασκευή και συντήρηση Οδικού δικτύου και Μονοπατιών σε Προστατευόμενες περιοχές, Βιοκλιματικός Σχεδιασμός, Πιστοποίηση Δομικών Υλικών, Πιστοποίηση Λατομείων Αδρανών Υλικών, Χρήση Ανακυκλώσιμων Υλικών, ΑΕΚΚ, Παραπροϊόντων και Τριμάτων Ελαστικών σε...

Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος

Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος Καθηγητής Email: ktheodor@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992765 Fax: 2310992773 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1982) Πτυχίο Γεωπονίας, Α.Π.Θ. (1992) Ph.D. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1991) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δασική Βοτανική (Συστηματική σπερματοφύτων, Δένδρα και θάμνοι δασικών οικοσυστημάτων) Γεωβοτανική ή Φυτογεωγραφία (Φυτοκοινωνιολογία, Ιστορική Γεωβοτανική, Χωρολογία, Οικολογία φυτών) Χλωρίδα και βλάστηση της Ελλάδας Αρωματικά, Φαρμακευτικά και Μελισσοτροφικά Φυτά Εθνοβοτανική Δένδρα και Θάμνοι Πάρκων και Δενδροστοιχιών Βοτανικοί κήποι Κλίμα και βλάστηση Διδασκαλία μαθημάτων: Δασική Βοτανική Ι (Συστηματική Σπερματοφύτων) (υποχρεωτικό, 3o εξάμηνο) Δασική Φυτοκοινωνιολογία (υποχρεωτικό, 4ο εξάμηνο) Χλωρίδα και Βλάστηση της Ελλάδας (επιλογής, 6ο εξάμηνο) Δένδρα και Θάμνοι των Πάρκων και...

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19