Προσωπικό

Παπαδημητρίου Μαρία

Παπαδημητρίου Μαρία Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  mpapadim@for.auth.gr Τηλέφωνο:  - Fax:  - Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ, Διδακτορικό Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  - Διδασκαλία μαθημάτων:  - [data email=mpapadim@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=|sector=24|laboratory=16|website=|position=6][/data]

Χουβαρδάς Δημήτριος

Χουβαρδάς Δημήτριος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email: xouv@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992343 Fax: Σπουδές:  Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Οικολογία, διαχείριση και αξιολόγηση τοπίου,  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και Τηλεπισκόπηση,  Απογραφή και διαχείριση λιβαδιών,  Επίδραση της κτηνοτροφίας στην διαχρονική εξέλιξη των λιβαδικών τοπίων, Ερημοποίηση και δράσεις αποκατάστασης. Διδασκαλία μαθημάτων:  Δασική Αναψυχή [data email=xouv@for.auth.gr|telephone=|fax=0123456789|image=members/images/ALIZOT.png|sector=24|laboratory=16|website=|position=5][/data]

Τσακαλδήμη Μαριάνθη

Τσακαλδήμη Μαριάνθη Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  marian@for.auth.gr Τηλέφωνο:  2310 992325 Fax:  - Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (1995), Διδακτορικό δίπλωμα Τμήμα Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (2001). Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Δασική Οικολογία, Προστατευόμενες περιοχές, Εφαρμοσμένη Δασοκομία, Αναδασώσεις, Οικολογία και Αποκατάσταση Υποβαθμισμένων Μεσογειακών Οικοσυστημάτων. Αναγέννηση μετά από πυρκαγιά, Πολλαπλασιασμός αυτόχθονων φυτικών ειδών, Οργανικά υπολείμματα ως υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών, Αστικό πράσινο, Διαμόρφωση φυσικού τοπίου.. Διδασκαλία μαθημάτων:  Εργαστηριακά μαθήματα: ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (5ο), ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ (9ο), ΦΥΤΩΡΙΑ-ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ (8ο), ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ (6ο), και  ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ (8ο).  Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές εκδρομές και στη διδασκαλία στα πλαίσια της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ των φοιτητών....

Μαυροκορδοπούλου Όλγα

Μαυροκορδοπούλου Όλγα Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  olgamavr@for.auth.gr Τηλέφωνο:  2310 992333 Fax:  - Σπουδές:  Πτυχίο Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (2001), MSc Τμήμα Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (2003) Διδακτορικό Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (2010). Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Γενική Οικολογία, Δασική Οικολογία, Οικολογία Τοπίου και οικολογικά μοντέλα, Εφαρμοσμένη Δασοκομία, Φυτώρια Αναδασώσεις, Προστασία της Φύσης και Αρχιτεκτονική Τοπίου, Δασοκομία Πόλεων και Αστικό Πράσινο, Δομή, δυναμική και διαχείριση χερσαίων οικοσυστημάτων, Βιοποικιλότητα, Φυσιολογία, οικολογία και τεχνολογία σπόρων δασοπονικών ειδών και αρωματικών φυτών. Διδασκαλία μαθημάτων:  Συμμετοχή-Συνεπικουρία Εργαστηριακών ασκήσεων και Διδασκαλίας:  Προπτυχιακά εργαστήρια: Δασική Οικολογία (υποχρεωτικό 5ο εξάμηνο), Προστασία Φύσης και Διαμόρφωση Δασικού Τοπίου (υποχρεωτικό 9ο εξάμηνο),...

Τσιώρας Πέτρος

Τσιώρας Πέτρος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email: ptsioras@for.auth.gr Tel:  2310 992336 & 2310 998875 Fax:  2310 992751 Σπουδές:  MSc equiv.  Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ (1998),  MSc  School of Economics, Business Administration and Legal Studies, International Hellenic University (2015), Διδακτορικό: Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. ΑΠΘ. Μεταδιδακτορική έρευνα: (Oκτ 2010 - Μάρτιος 2011): Institut für Forsttechnik, Universität für Bodenkultur Wien, Mendel University, Brno Czechia (2013), European Forest Institute, Joensuu Finland (2015), Wood Institute, Poznan Poland (2016). Eρευνητικά ενδιαφέροντα:  Υλοχρηστική (Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις της συγκομιδής ξύλου, Συστήματα παραγωγής βιομάζας, Δασεργατική Εκπαίδευση, Δασική Εργασιολογία, Ποιότητα Ξύλου). Διδασκαλία:  Αυτοδύναμο διδακτικό έργο και Εργαστηριακές ασκήσεις των προπτυχιακών...

Ασλανίδου Μαρία

Ασλανίδου Μαρία Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) Email:  maslan@for.auth.gr Τηλέφωνο:  2310 992733 Fax:  - Σπουδές:  Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ (1994). Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ (2000). Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Γενική Οικολογία, Δασική Οικολογία, Ανάλυση Δομής και Λειτουργίας Οικοσυστημάτων, Παράγοντες που επηρεάζουν την Σταθερότητα των Οικοσυστημάτων Οικολογία Τοπίου, Εφαρμοσμένη Δασοκομία, Φυτώρια Αναδασώσεις, Προστασία της Φύσης και Προστατευόμενες Περιοχές, Δασοκομία Πόλεων και Αστικό Πράσινο, Δομή, Δυναμική και Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Βιοποικιλότητα, Φυσιολογία, Οικολογία και Τεχνολογία Σπόρων Δασοπονικών Ειδών και Αρωματικών Φυτών. Διδασκαλία μαθημάτων:  Προπτυχιακά εργαστήρια: Δασική Οικολογία  (υποχρεωτικό 5ο εξάμηνο), Εφαρμοσμένη Δασοκομία (υποχρεωτικό 6ο εξάμηνο), Δασοκομία Πόλεων...

Σταματέλλος Γεώργιος

Σταματέλλος Γεώργιος Καθηγητής Email: stamatel@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310998958 Fax: 2310998861 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας: Τμήμα Δασολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1975) Πτυχίο Γεωπονίας: Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1984) Διδακτορικό στη Δασική Βιομετρία-Δειγματοληψία: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1991) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δασική Βιομετρία, Δειγματοληψία Φυσικών Πόρων, Κατανομές Πιθανοτήτων, Μέθοδοι Επαναδειγματοληψίας, Συζεύξεις(copulas) στα Δασικά Οικοσυστήματα. Διδασκαλία μαθημάτων: Δασική Βιομετρία Ι (3ο εξ, υποχρ.), Δασική Βιομετρία ΙΙ (4ο εξ. υποχρ.), Δειγματοληψία (επιλογής, 5ο εξάμηνο) ΠΜΣ Στατιστική & Τεχνικές Δειγματοληψίας (1ο εξ, ΥΠ), Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση (2ο εξ. επιλ) [data email=stamatel@for.auth.gr|telephone=|fax=2310998861|image=|sector=26|laboratory=10|website=|position=1][/data]

Κοκκινάκης Αντώνιος

Κοκκινάκης Αντώνιος Αναπληρωτής καθηγητής Email: akokkin@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992704 Fax: 2310992704 Σπουδές: · Πτυχίο Βιολογίας, Α.Π.Θ.· Διδακτορικό Δίπλωμα Βιολογίας, Α.Π.Θ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αλιευτική βιολογία εσωτερικών υδάτων:· Βιολογία και οικολογία ιχθύων εσωτερικών υδάτων· Αλιευτική διαχείριση εσωτερικών υδάτων· Προστασία ιχθυοπανίδας εσωτερικών υδάτων· Ιχθυοκαλλιέργειες εσωτερικών υδάτων Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ · Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων (027Υ) Προπτυχιακά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ· Ιχθυοκαλλιέργεια (202Ε)· Βιολογία των Ιχθύων Γλυκέων Υδάτων (216Ε)· Οικολογία Ρεόντων Υδάτων (214Ε) Μεταπτυχιακά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ· Διαχείριση βιολογικών πόρων εσωτερικών υδάτων Μεταπτυχιακά ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ· Σχέσεις ρύπανσης εσωτερικών υδάτων με υδρόβιους οργανισμούς [data email=akokkin@for.auth.gr|telephone=|fax=2310992704|image=members/images/Kokkinakisphoto.jpg|sector=24|laboratory=5|website=|position=3][/data]

Βλάχος Χρήστος

Βλάχος Χρήστος Καθηγητής Email: cvlachos@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992685 Fax: 2310992682 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1979) Ph.D. Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.(1987) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: · Διατήρηση Βιοποικιλότητας · Διαχείριση και Προστασία απειλούμενων ειδών · Αειφορική κάρπωση Θηραματικών ειδών· Έλεγχος ανεπιθύμητων ειδών · Εκτροφή και απελευθέρωση θηραματικών ειδών· Οικολογία και Διαχείριση Υγροτόπων Διδασκαλία μαθημάτων: · Διαχείριση Άγριας Πανίδας (υποχρεωτικό, 7ο εξάμ.)· Oικολογία Πτηνών (επιλογής, 5ο εξάμ.)· Οικολογία Υγροτόπων (επιλογής, 5ο εξάμ.)· Βιολογία Άγριας Πανίδας (επιλογής, 3ο εξάμ.)· Εκτροφή Θηραμάτων - Οργάνωση Κυνηγετικών Περιοχών (επιλογής, 6ο εξάμ Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ [data email=cvlachos@for.auth.gr|telephone=|fax=2310992682|image=vlachosphoto.jpg|sector=24|laboratory=5|website=|position=1][/data]

Στεργιάδου Αναστασία

Στεργιάδου Αναστασία Αναπληρώτρια καθηγήτρια Email: nanty@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310998993 2310992735 Fax: 2310998979 Σπουδές: Σχολή Γραμματέων Και Σχολή Προγραμματισμού σε γλώσσα BASIC, DIDACTA (1988) Τεχνολόγος Γεωπόνος, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, ΑΤΕΙΘ (1992) Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ (1996) Διδάκτορας Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2001) Εξειδίκευση Τμήματος Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, με τίτλο: «Επαγγελματική Ανάπτυξη Στελεχών Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, (2006) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διάνοιξη και Αξιοποίηση Ορεινού Χώρου, Δασική Οδοποιία, Σχεδιασμός, χάραξη, κατασκευή και συντήρηση Οδικού δικτύου και Μονοπατιών σε Προστατευόμενες περιοχές, Βιοκλιματικός Σχεδιασμός, Πιστοποίηση Δομικών Υλικών, Πιστοποίηση Λατομείων Αδρανών Υλικών, Χρήση Ανακυκλώσιμων Υλικών, ΑΕΚΚ, Παραπροϊόντων και Τριμάτων Ελαστικών σε...

Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος

Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος Καθηγητής Email: ktheodor@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992765 Fax: 2310992773 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1982) Πτυχίο Γεωπονίας, Α.Π.Θ. (1992) Ph.D. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. (1991) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δασική Βοτανική (Συστηματική σπερματοφύτων, Δένδρα και θάμνοι δασικών οικοσυστημάτων) Γεωβοτανική ή Φυτογεωγραφία (Φυτοκοινωνιολογία, Ιστορική Γεωβοτανική, Χωρολογία, Οικολογία φυτών) Χλωρίδα και βλάστηση της Ελλάδας Αρωματικά, Φαρμακευτικά και Μελισσοτροφικά Φυτά Εθνοβοτανική Δένδρα και Θάμνοι Πάρκων και Δενδροστοιχιών Βοτανικοί κήποι Κλίμα και βλάστηση Διδασκαλία μαθημάτων: Δασική Βοτανική Ι (Συστηματική Σπερματοφύτων) (υποχρεωτικό, 3o εξάμηνο) Δασική Φυτοκοινωνιολογία (υποχρεωτικό, 4ο εξάμηνο) Χλωρίδα και Βλάστηση της Ελλάδας (επιλογής, 6ο εξάμηνο) Δένδρα και Θάμνοι των Πάρκων και...

Γιαννούλας Βασίλειος

Γιαννούλας Βασίλειος Αναπληρωτής καθηγητής Email: vgiannou@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992744 2310998977 Fax: Σπουδές: Πτυχίο Τμήματος Δασοπονίας TEI Λάρισας (1983) Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1994) Ph.D. Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ (2002) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διάνοιξη του δάσους και λιβαδιών, άριστη οδική διάνοιξη Μελέτη, χάραξη και κατασκευή δικτύου δασικών δρόμων Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος Τοπογραφία Δασικό κτηματολόγιο Διδασκαλία μαθημάτων: Τοπογραφία (υποχρεωτικό, 3ο εξαμ.) Διάνοιξη δάσους και μεταφορά ξύλου (υποχρεωτικό, 3ο εξαμ.) Οικοδομική και δομικά υλικά (επιλογής, 3ο εξαμ.) Δασικό κτηματολόγιο (επιλογής, 5ο εξαμ.) Εφαρμογή μηχανημάτων Υδρονομικών και Δασοτεχνικών Έργων (επιλογής, 5ο εξαμ.) Τεχνικά έργα και φυσικό περιβάλλον...