Προσωπικό

Παρίση Ζωή

Παρίση Ζωή Αναπληρώτρια καθηγήτρια Email: pz@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992335 Fax: 2310998886 Σπουδές: Πτυχίο: Τμήμα Δασολογίας Και Φυσικού ΠεριβάλλοντοςΜεταπτυχιακό: Τμήμα Γεωπονίας Κατ. Ζωοτεχνία Και Διατροφή Αγροτικών ΖώωνΔιδακτορικό: Σχολής Δασολογίας Και Φυσικού Περιβάλλοντος Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαχείριση λιβαδιών και βελτίωση λιβαδικής παραγωγής, οικολογία της βόσκησης, βιοποικιλότητα λιβαδικών οικοσυστημάτων, αλληλοεπιδράσεις αγροτικών ζώων και άγριας πανίδας με τα λιβάδια, συμπεριφορά βοσκόντων ζώων και επιπτώσεις στο περιβάλλον, αγροδασολοβαδικά συστήματα, μέθοδοι εκτίμησης της θρεπτικής αξίας και των ποσοτικών παραμέτρων της λιβαδικής βλάστησης, ποιότητα - αντιποιοτικά χαρακτηριστικά βοσκήσιμης ύλης και επίδραση στην παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά μαθήματαΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙΩΝΛΙΒΑΔΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ ΣΤΑ ΛΙΒΑΔΙΑΛΙΒΑΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗΜεταπτυχιακά μαθήματαΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ...

Μπακαλούδης Δημήτριος

Μπακαλούδης Δημήτριος Αναπληρωτής καθηγητής Email: debakaloudis@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992684 Fax: 2310992682 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1992) Ph.D. School of Animal & Microbial Sciences, University of Reading, U.K. (2000) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: · Διαχείριση άγριας πανίδας και προστασία απειλούμενων ειδών· Ανάλυση δυναμικής πληθυσμού σπάνιων ειδών· Πρότυπα κατανομής ειδών και διατήρηση βιοποικιλότητας · Σχέσεις ενδιαιτήματος-άγριας πανίδας· Συγκρούσεις πανίδας-ανθρώπινων δραστηριοτήτων https://dimbak68.wix.com/dimitrios-bakaloudis Διδασκαλία μαθημάτων: · Διαχείριση Άγριας Πανίδας (υποχρεωτικό, 7ο εξάμ.)· Βιολογία Άγριας Πανίδας (επιλογής, 3ο εξάμ.)· Οικολογία Πτηνών (επιλογής, 5ο εξάμ.)· Οικολογία Υγροτόπων (επιλογής, 5ο εξάμ.)· Εκτροφή Θηραμάτων - Οργάνωση Κυνηγετικών Περιοχών (επιλογής, 6ο εξάμ.) Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ [data email=debakaloudis@for.auth.gr|telephone=|fax=2310992682|image=members/images/BAKALOUDISphoto.jpg|sector=24|laboratory=5|website=https://dimbak68.wix.com/dimitrios-bakaloudis|position=3][/data]

Καραγιάννης Ευάγγελος

Καραγιάννης Ευάγγελος Καθηγητής Email: eakarag@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992727 2310998976 Fax: 2310992728 Σπουδές: Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας Α.Π.Θ. (1976) Διδακτορικό Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1991) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Άριστη οδική διάνοιξη του δάσους Μελέτη, χάραξη και κατασκευή δικτύου δασικών δρόμων Δασοτεχνική ταξινόμηση εδαφών Μέσα και μέθοδοι λεπτοφυούς διάνοιξης του δάσους Δασικές μεταφορές Μέσα και μέθοδοι μετατόπισης και μακρομεταφοράς του ξύλου Μηχανήματα δασοτεχνικών και υδρονομικών έργων Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω της διάνοιξης του δάσους και των δασικών μεταφορών Δομικά υλικά, ανακυκλώσιμα δομικά υλικά Διδασκαλία μαθημάτων: A.Προπτυχιακά Διάνοιξη Δάσους και Μεταφορά του Ξύλου (υποχρ., 4ο εξάμ.) Οικοδομική και Δομικά Υλικά (επιλογής, 3ο εξάμηνο) 3....

Παναγιωτίδης Σαμψών

Παναγιωτίδης Σαμψών Επίκουρος καθηγητής Email: pansamp@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992745 Fax: 2310992773 Σπουδές: Πτυχίο Βιολογίας Α.Π.Θ. (1989) Ph.D. Βιολογίας Α.Π.Θ.(2000) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ιστορική εξέλιξη της βλάστησης- Ποσοτική ανακατασκευή παρελθόντων αλλαγών της βλάστησης Σύγχρονη παρακολούθηση βλάστησης- γύρης Μορφολογία γύρης Δασική Βοτανική (Συστηματική σπερματοφύτων, Δένδρα και θάμνοι δασικών οικοσυστημάτων) Χλωρίδα και βλάστηση της Ελλάδας Αρωματικά, Φαρμακευτικά και Μελισσοτροφικά Φυτά Εθνοβοτανική Βοτανικοί κήποι Διδασκαλία μαθημάτων: Γενική Βοτανική- Μορφολογία (υποχρεωτικό, 1ο εξάμηνο) Δασική Βοτανική Ι (συστηματική σπερματοφυτών) (υποχρεωτικό, 3ο εξάμηνο) Δασική Βοτανική ΙΙ (δέντρα και θάμνοι) (υποχρεωτικό, 4ο εξάμηνο) Ιστορία Δασικής Βλάστησης (επιλογής, 5ο εξάμηνο) Χλωρίδα και βλάστηση της Ελλάδας (επιλογής, 6ο εξάμηνο) Αρωματικά, Φαρμακευτικά, Μελισσοτροφικά...

Αβραάμ Ελένη

Αβραάμ Ελένη Αναπληρώτρια καθηγήτρια Email: eabraham@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992301, 2310998936 Fax: 2310998886 Σπουδές: Πτυχίο: Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού ΠεριβάλλοντοςΜεταπτυχιακό στη Γενετική & Βελτίωση Φυτών: Τμήμα ΓεωπονίαςΔιδακτορικό στη Διαχείριση Λιβαδιών: Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οικολογία και διαχείριση λιβαδικών οικοσυστημάτων, φυτοποικιλότητα, βιολογία, γενετική & βελτίωση λιβαδικών φυτών, αγροδασοπονία, αποκατάσταση διαταραγμένων λιβαδικών οικοσυστημάτων Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά:Λιβαδική Οικολογία, Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών, Γενετική και Βελτίωση Λιβαδικών Φυτών, Οικολογία Λιβαδικού Τοπίου, Προστασία και Διαμόρφωση Λιβαδικού ΤοπίουΜεταπτυχιακά:Ερευνητική & Συγγραφική μεθοδολογία, Διαχείριση Λιβαδικών Oικοσυστημάτων, Ανόρθωση Λιβαδικών Οικοσυστημάτων, Φυσιολογία Λιβαδικών Φυτών υπό Στρεσσογόνο Αβιοτικό Περιβάλλον Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ [data email=eabraham@for.auth.gr|telephone=|fax=2310998886|image=members/images/IMG_A_A_1_.jpg|sector=24|laboratory=3|website=|position=4][/data]

Στάθης Δημήτριος

Στάθης Δημήτριος Καθηγητής Email: dstatis@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310998987, 2310992715 Fax: 2310998892 Σπουδές: Πτυχίο Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Διδακτορικό Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κλιματική αλλαγή και υδατικοί πόροι, πλημμυρογένεση και εκτίμηση επικινδυνότητας ακραίων καιρικών φαινομένων, ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων http://users.auth.gr/dstatis/index.htm Διδασκαλία μαθημάτων: Μετεωρολογία και Κλιματολογία, Γενική Υδρολογία και Υδραυλική, Χιονολογία- Χιονοδρομικά κέντρα, Εφαρμοσμένη Υδραυλική και Υδραυλικά έργα, Στοχαστική Υδρολογία [data email=dstatis@for.auth.gr|telephone=|fax=2310998892|image=members/images/stathisfoto.jpg|sector=25|laboratory=7|website=|position=1][/data]

Στεφανίδης Παναγιώτης

Στεφανίδης Παναγιώτης Καθηγητής Email: stefanid@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992712 2310998984 Fax: 2310992710 2310998892 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1979) Πτυχίο Γεωλογίας Α.Π.Θ. (1987) Ph.D. Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ (1990) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Υδρολογία και Υδραυλική Δασική Υδρολογία Κατολισθήσεις Διαχείριση Υδατικών Πόρων Διδασκαλία μαθημάτων: Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων ΙΙ Γενική Υδρολογία και Υδραυλική, Ποταμολογία Φυσική Γεωγραφία, Γεωμορφολογία Πετρογραφία, Γενική και Τεχνική Γεωλογία Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις Εφαρμοσμένη Υδραυλική και Υδραυλικά Έργα Φραγματικές Κατασκευές Βελτίωση της Υποδομής των Λιβαδίων Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ [data email=stefanid@for.auth.gr|telephone=|fax=2310992710 2310998892|image=members/images/stefanidisphoto.JPG|sector=25|laboratory=7|website=|position=1][/data]

Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος

Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος Καθηγητής Email: alexdimi@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992707 Fax: 2310992707 Σπουδές: Πτυχίο Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1983) M.Sc., Forest and Wood Science Colorado State University, Fort Collins, Co, USA (1985) M.Sc., Plant Pathology College of Natural Resources, University of California, Berkeley, Ca, USA (1987). Ph.D., Wildland Resource Science College of Natural Resources, University of California, Berkeley, Ca, USA (1988) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαχείριση (πρόληψη, καταστολή) και οικολογία δασικών πυρκαγιών Προστασία φυσικού περιβάλλοντος από βιοτικούς παράγοντες (ασθένειες, επιδημίες εντόμων) Κλιματική αλλαγή Πυρο – μετεωρολογία Δενδροχρονολογία Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά Δασικές Πυρκαγιές (υποχρεωτικό, 9ο εξάμηνο) Τακτικές & Μέσα Δασοπυρόσβεσης (επιλογής, 10ο...

Γιακουλάκη Μαρία

Γιακουλάκη Μαρία Αναπληρώτρια καθηγήτρια Email: yiak@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 998942 Fax: 2310 998886 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ζωϊκής Παραγωγής (MSc) Διδακτορικό στη Λιβαδοπονία (PhD) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαχείριση λιβαδίων, Συστήματα βόσκησης, Συμπεριφορά αγροτικών ζώων κατά τη βόσκηση, Θρεπτική αξία λιβαδικών φυτών, Κατανάλωση βοσκήσιμης ύλης από τα ζώα Διδασκαλία μαθημάτων: Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών (υποχρεωτικό, 8ο εξ.) Λιβαδική Οικολογία (υποχρεωτικό, 3ο εξ.) Συστήματα Ανάπτυξης Λιβαδιών (επιλογής, 8ο εξ.) Διατροφή Ζώων στα Λιβάδια (επιλογής, 10ο εξ.) Βελτίωση Υποδομής Λιβαδιών (επιλογής, 10ο εξ.) Λειμώνες –Βοσκές (Γεωπονία) [data email=yiak@for.auth.gr|telephone=|fax=2310 998886|image=|sector=24|laboratory=4|website=|position=4][/data]

Αραβανόπουλος Φίλιππος

Αραβανόπουλος Φίλιππος Καθηγητής Email: aravanop@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992778 Fax: 2310344693 Σπουδές: Πτυχίο Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διδακτορικό δίπλωμα (PhD):Πανεπιστήμιο του Toronto, Καναδάς Μεταδιδακτορική Έρευνα: Τμήμα Γενετικής, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης & Τμήμα Δασικής Γενετικής, Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωπονικών Επιστημών – Ουψάλα Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μοριακή & κλασσική γενετική & βελτίωση, γονιδιωματική των πολυετών ξυλωδών φυτών, γενετική βελτίωση ενεργειακών φυτών, οικολογία γονιδίων & περιβαλλοντική γενετική, βιο-παρακολούθηση, προστασία & διαχείριση δασικών γενετικών πόρων, γενετική χαρτογράφηση ποσοτικών γνωρισμάτων & επιλογή υποβοηθούμενη από γονίδια σημάνσεως, γενετική ανάλυση & συστήματα σύζευξης σε φυσικούς & τεχνητούς πληθυσμούς, συν-εξέλιξη, αποτίμηση ανθρωπογενών επιδράσεων στους γενετικούς πόρους, ανταπόκριση & προσαρμογή...

Ζάγκας Θεοχάρης

Ζάγκας Θεοχάρης Καθηγητής Email: zagas@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310998903 Fax: 2310998904 Σπουδές: Πτυχίο, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ. (1979) Μετεκπαίδευση E.T.H. Zurich. Fakultät für Forstwissenschaft. Lehrstuhl für Waldba.(1986) University of Chent, Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences, Section Forest and Water Management, Laboratory of Forestry, Belgium. (1987) Διδακτορικό δίπλωμα: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ. (1990) Μεταδιδακτορικές Σπουδές Ludwig Maximilian Universität München Forstwissenschaftliche Fakultät . Lerhrstuhl für Waldbau und Forsteinrichtung (1992-3) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εφαρμοσμένη Δασοκομία Δασική Οικολογία Οικολογία Σχεδιασμός μεταπυρικής αποκατάστασης δασών Ανόρθωση Υποβαθμισμένων Οικοσυστημάτων Δασοκομία Πόλεων και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου Προστασία και Διαχείριση...

Μυρωνίδης Δημήτριος

Μυρωνίδης Δημήτριος Επίκουρος καθηγητής Email: myronid@gmail.com Τηλέφωνο: 2310992736 Fax: Σπουδές: Πτυχίο του τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (1998) Μεταπτυχιακές Σπουδές: (2001) Διδάκτορας του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στον τομέα των Υδρονομικών και Δασοτεχνικών έργων (2007) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανάλυση, ερμηνεία και ποσοτική εκτίμηση των γεωμορφολογικών και υδρολογικών διαδικασιών, πρόγνωση, μέτρηση και παρακολούθηση των φαινομένων διάβρωσης, πλημμυρογέννεσης και ξηρασίας http://users.auth.gr/myronid/indexEN.htm Διδασκαλία μαθημάτων: Γενική Υδρολογία και Υδραυλική-Ποταμολογία Ορεινή Υδρονομική Ι, Δασική Υδρολογία και Υδάτινοι Πόροι Φυσική Γεωγραφία, Γεωμορφολογία Βελτίωση της Υποδομής των Λιβαδιών Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ [data email=myronid@gmail.com|telephone=|fax=|image=members/images/myronidis.jpg|sector=25|laboratory=7|website=|position=3][/data]