Προσωπικό

Γιαννούλας Βασίλειος

Γιαννούλας Βασίλειος Αναπληρωτής καθηγητής Email: vgiannou@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992744 2310998977 Fax: Σπουδές: Πτυχίο Τμήματος Δασοπονίας TEI Λάρισας (1983) Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1994) Ph.D. Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ (2002) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διάνοιξη του δάσους και λιβαδιών, άριστη οδική διάνοιξη Μελέτη, χάραξη και κατασκευή δικτύου δασικών δρόμων Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος Τοπογραφία Δασικό κτηματολόγιο Διδασκαλία μαθημάτων: Τοπογραφία (υποχρεωτικό, 3ο εξαμ.) Διάνοιξη δάσους και μεταφορά ξύλου (υποχρεωτικό, 3ο εξαμ.) Οικοδομική και δομικά υλικά (επιλογής, 3ο εξαμ.) Δασικό κτηματολόγιο (επιλογής, 5ο εξαμ.) Εφαρμογή μηχανημάτων Υδρονομικών και Δασοτεχνικών Έργων (επιλογής, 5ο εξαμ.) Τεχνικά έργα και φυσικό περιβάλλον...

Στάθης Δημήτριος

Στάθης Δημήτριος Καθηγητής Email: dstatis@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310998987, 2310992715 Fax: 2310998892 Σπουδές: Πτυχίο Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Διδακτορικό Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Κλιματική αλλαγή και υδατικοί πόροι, πλημμυρογένεση και εκτίμηση επικινδυνότητας ακραίων καιρικών φαινομένων, ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων http://users.auth.gr/dstatis/index.htm Διδασκαλία μαθημάτων: Μετεωρολογία και Κλιματολογία, Γενική Υδρολογία και Υδραυλική, Χιονολογία- Χιονοδρομικά κέντρα, Εφαρμοσμένη Υδραυλική και Υδραυλικά έργα, Στοχαστική Υδρολογία [data email=dstatis@for.auth.gr|telephone=|fax=2310998892|image=members/images/stathisfoto.jpg|sector=25|laboratory=7|website=|position=1][/data]

Καραγιάννης Ευάγγελος

Καραγιάννης Ευάγγελος Καθηγητής Email: eakarag@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992727 2310998976 Fax: 2310992728 Σπουδές: Πτυχίο Τμήματος Δασολογίας Α.Π.Θ. (1976) Διδακτορικό Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1991) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Άριστη οδική διάνοιξη του δάσους Μελέτη, χάραξη και κατασκευή δικτύου δασικών δρόμων Δασοτεχνική ταξινόμηση εδαφών Μέσα και μέθοδοι λεπτοφυούς διάνοιξης του δάσους Δασικές μεταφορές Μέσα και μέθοδοι μετατόπισης και μακρομεταφοράς του ξύλου Μηχανήματα δασοτεχνικών και υδρονομικών έργων Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω της διάνοιξης του δάσους και των δασικών μεταφορών Δομικά υλικά, ανακυκλώσιμα δομικά υλικά Διδασκαλία μαθημάτων: A.Προπτυχιακά Διάνοιξη Δάσους και Μεταφορά του Ξύλου (υποχρ., 4ο εξάμ.) Οικοδομική και Δομικά Υλικά (επιλογής, 3ο εξάμηνο) 3....

Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος

Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος Καθηγητής Email: alexdimi@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992707 Fax: 2310992707 Σπουδές: Πτυχίο Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1983) M.Sc., Forest and Wood Science Colorado State University, Fort Collins, Co, USA (1985) M.Sc., Plant Pathology College of Natural Resources, University of California, Berkeley, Ca, USA (1987). Ph.D., Wildland Resource Science College of Natural Resources, University of California, Berkeley, Ca, USA (1988) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαχείριση (πρόληψη, καταστολή) και οικολογία δασικών πυρκαγιών Προστασία φυσικού περιβάλλοντος από βιοτικούς παράγοντες (ασθένειες, επιδημίες εντόμων) Κλιματική αλλαγή Πυρο – μετεωρολογία Δενδροχρονολογία Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά Δασικές Πυρκαγιές (υποχρεωτικό, 9ο εξάμηνο) Τακτικές & Μέσα Δασοπυρόσβεσης (επιλογής, 10ο...

Ζάγκας Θεοχάρης

Ζάγκας Θεοχάρης Καθηγητής Email: zagas@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310998903 Fax: 2310998904 Σπουδές: Πτυχίο, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ. (1979) Μετεκπαίδευση E.T.H. Zurich. Fakultät für Forstwissenschaft. Lehrstuhl für Waldba.(1986) University of Chent, Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences, Section Forest and Water Management, Laboratory of Forestry, Belgium. (1987) Διδακτορικό δίπλωμα: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ. (1990) Μεταδιδακτορικές Σπουδές Ludwig Maximilian Universität München Forstwissenschaftliche Fakultät . Lerhrstuhl für Waldbau und Forsteinrichtung (1992-3) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εφαρμοσμένη Δασοκομία Δασική Οικολογία Οικολογία Σχεδιασμός μεταπυρικής αποκατάστασης δασών Ανόρθωση Υποβαθμισμένων Οικοσυστημάτων Δασοκομία Πόλεων και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου Προστασία και Διαχείριση...

Αραβανόπουλος Φίλιππος

Αραβανόπουλος Φίλιππος Καθηγητής Email: aravanop@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992778 Fax: 2310344693 Σπουδές: Πτυχίο Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Διδακτορικό δίπλωμα (PhD):Πανεπιστήμιο του Toronto, Καναδάς Μεταδιδακτορική Έρευνα: Τμήμα Γενετικής, Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης & Τμήμα Δασικής Γενετικής, Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωπονικών Επιστημών – Ουψάλα Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μοριακή & κλασσική γενετική & βελτίωση, γονιδιωματική των πολυετών ξυλωδών φυτών, γενετική βελτίωση ενεργειακών φυτών, οικολογία γονιδίων & περιβαλλοντική γενετική, βιο-παρακολούθηση, προστασία & διαχείριση δασικών γενετικών πόρων, γενετική χαρτογράφηση ποσοτικών γνωρισμάτων & επιλογή υποβοηθούμενη από γονίδια σημάνσεως, γενετική ανάλυση & συστήματα σύζευξης σε φυσικούς & τεχνητούς πληθυσμούς, συν-εξέλιξη, αποτίμηση ανθρωπογενών επιδράσεων στους γενετικούς πόρους, ανταπόκριση & προσαρμογή...

Μπάρμπας Ευάγγελος

Μπάρμπας Ευάγγελος Επίκουρος καθηγητής Email: vbarbas@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992755 Fax: 2310992777 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1985) MSc University Pierre et Marie Curie (PARIS VI) (1987) PhD University Pierre et Marie Curie (PARIS VI) (1992) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μονοξενική καλλιέργεια φυτικών κυττάρων, ιστών, οργάνων Γενετική ποικιλότητα, γενετικοί χάρτες Συμβίωση ανωτέρων φυτών-μυκήτων (μυκόρριζα) Έκφραση γονιδίων (μεταγραφωματική) Διδασκαλία μαθημάτων: Δασική Γενετική (υποχρεωτικό, 5ο εξάμηνο) Βελτίωση Δασοπονικών ειδών (υποχρεωτικό, 6ο εξάμηνο) Γενική Βοτανική – Φυσιολογία (υποχρεωτικό, 2ο εξάμηνο) Προστασία Δασικών Γενετικών Πόρων (επιλογής, 7ο εξάμηνο) Γενετική ανθεκτικότητα Δασοπονικών Ειδών και Ρύπανση Περιβάλλοντος (επιλογής, 8ο εξάμηνο) Γενετική Βελτίωση Ταχυαυξών Δασικών Ειδών και Καλλωπιστικών Φυτών...

Σκαλτσογιάννης Απόστολος

Σκαλτσογιάννης Απόστολος Καθηγητής Email: skaltsoy@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992776 Fax: 2310992777 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1980) Ph.D. Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1988) Μεταδιδακτορικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Claude Bernard, LYON I, Γαλλία (1992) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: - Δασική Γενετική, - Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών, - Γενετική Πληθυσμών - Ανάλυση Γενετικής Ποικιλότητας Δασικών Πληθυσμών - Τεχνικές Κλωνοποίησης: - Δασοπονικά Είδη - Δασικά Καλλωπιστικά Φυτά Διδασκαλία μαθημάτων: [data email=skaltsoy@for.auth.gr|telephone=|fax=2310992777|image=|sector=27|laboratory=16|website=|position=1][/data]

Αλιζώτη Παρασκευή

Αλιζώτη Παρασκευή Επίκουρη καθηγήτρια Email: alizotp@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992769 Fax: 2310992777 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – Α.Π.Θ. (1985) M.Sc. Τμήμα Γεωπονίας – Α.Π.Θ. (1990) Ph.D. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – A.Π.Θ. (2000) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Γενετική βελτίωση δασικών ειδών Προστασία δασικών γενετικών πόρων Ποσοτική γενετική Διατοπικός πειραματισμός Πλαστικότητα & εξελικτικό δυναμικό πληθυσμών Υποβοηθούμενη μετανάστευση Κλιματική αλλαγή και φαινολογία δασικών ειδών Μοριακή βελτίωση Σποροπαραγωγοί κήποι Υβριδισμός δασικών ειδών Κλωνική δασοπονία - παραγωγή βιομάζας για ενέργεια Διδασκαλία μαθημάτων: Δασική Γενετική (υποχρεωτικό, 5ο εξάμηνο) Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών (υποχρεωτικό, 6ο εξάμηνο) Γενική Βοτανική - Μορφολογία (υποχρεωτικό, 1ο εξάμηνο) Προστασία Δασικών Γενετικών Πόρων...

Μπαρμπούτης Ιωάννης

Μπαρμπούτης Ιωάννης Καθηγητής Email: jbarb@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310/992743 και 2310/998895 Fax: 2310/998947 Σπουδές: Πτυχιούχος Τμήματος Δασολογίας & Φυσ. Περιβάλ. Α.Π.Θ. Διδάκτορας Τεχνολογίας Ξύλου του Τμήματος Δασολογίας & Φυσ. Περ. Α.Π.Θ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ξύλο και προϊόντα Ξύλου, Τυποποίηση και Ποιοτικός Έλεγχος προϊόντων ξύλου Εφαρμογές του ξύλου και των προϊόντα ξύλου Αξιοποίηση χαμηλής ποιότητας ξυλώδους βιομάζας στην παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και ενέργειας Διδασκαλία μαθημάτων: Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ [data email=jbarb@for.auth.gr|telephone=|fax=2310/998947|image=members/images/Barboutis.jpg|sector=23|laboratory=2|website=|position=1][/data]

Μυρωνίδης Δημήτριος

Μυρωνίδης Δημήτριος Επίκουρος καθηγητής Email: myronid@gmail.com Τηλέφωνο: 2310992736 Fax: Σπουδές: Πτυχίο του τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος (1998) Μεταπτυχιακές Σπουδές: (2001) Διδάκτορας του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στον τομέα των Υδρονομικών και Δασοτεχνικών έργων (2007) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ανάλυση, ερμηνεία και ποσοτική εκτίμηση των γεωμορφολογικών και υδρολογικών διαδικασιών, πρόγνωση, μέτρηση και παρακολούθηση των φαινομένων διάβρωσης, πλημμυρογέννεσης και ξηρασίας http://users.auth.gr/myronid/indexEN.htm Διδασκαλία μαθημάτων: Γενική Υδρολογία και Υδραυλική-Ποταμολογία Ορεινή Υδρονομική Ι, Δασική Υδρολογία και Υδάτινοι Πόροι Φυσική Γεωγραφία, Γεωμορφολογία Βελτίωση της Υποδομής των Λιβαδιών Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ [data email=myronid@gmail.com|telephone=|fax=|image=members/images/myronidis.jpg|sector=25|laboratory=7|website=|position=3][/data]

Τσιτσώνη Θέκλα

Τσιτσώνη Θέκλα Καθηγήτρια Email: tsitsoni@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992763 2310998904 Fax: 2310992763 Σπουδές: Πτυχίο Τμήμα Δασολογίας, Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (1979) Μετεκπαίδευση University of Edinburgh, Department of Forestry and Natural Resources, Laboratory of Silviculture (1987) Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολής, Γεωτεχνικών Επιστημών Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (1991) Μεταδιδακτορικές Σπουδές University of Ghent, Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences, Section Forest and Water Management, Laboratory of Forestry, Belgium (1995) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εφαρμοσμένη Δασοκομία, Δασική Οικολογία, Γενική Οικολογία, Φυτώρια-Αναδασώσεις, Ανόρθωση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων, Προστασία της Φύσης – Προστατευόμενες Περιοχές, Διαμόρφωση και Αποκατάσταση του Τοπίου, Δασοκομία Πόλεων -Αστικό πράσινο...