Προσωπικό

Τσουλφά Παρθένα

Τσουλφά Παρθένα Αναπληρώτρια καθηγήτρια Email: thena@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992709 Fax: 2310992777 Σπουδές: 1. Πτυχίο του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, 1988 2. MSc στο Tμήμα Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου της Νέας Νοτίου Ουαλλίας, Σύδνεϋ, Αυστραλία, 19903. Διδακτορικό στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., 2000 Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δασική Γενετική, Βλαστικός πολλαπλασιασμός με συμβατικές και σύγχρονες (βιοτεχνολογία) τεχνικές, Κλωνική Δασοπονία. Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά υποχρεωτικά μαθήματα:1. Δασική Γενετική,2. Γενετική Βελτίωση Δασoπονικών ΕιδώνΠροπτυχιακά μαθήματα επιλογής:1. Γενετική ανθεκτικότητα Δασοπονικών Ειδών και Ρύπανση του Περιβάλλοντος2. Προστασία Δασικών Γενετικών Πόρων3. Γενετική Βελτίωση Ταχυαυξών Δασικών Ειδών και Καλλωπιστικών ΦυτώνΜεταπτυχιακά υποχρεωτικά μαθήματα:1. Γενετική...

Παπαϊωάννου Αθανάσιος

Παπαϊωάννου Αθανάσιος Αναπληρωτής καθηγητής Email: apapaioa@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992767 Fax: 2310992681 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1982) Πτυχίο Γεωπονίας Α.Π.Θ. (2001) Ph.D. Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.(1993) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Φυσικές, χημικές ιδιότητες δασικών εδαφών Θρέψη φυτών Κύκλος θρεπτικών στοιχείων σε δασικά οικοσυστήματα Βαρέα μέταλλα σε δασικά εδάφη Γονιμότητα δασικών εδαφών Διδασκαλία μαθημάτων: Γενική Εδαφολογία (υποχρεωτικό, 2ο εξάμηνο) Γενική Βοτανική-Φυσιολογία (υποχρεωτικό, 2ο εξάμηνο) Δασική Εδαφολογία (υποχρεωτικό, 3ο εξάμηνο) Γονιμότητα Δασικών Εδαφών (επιλογής, 4ο εξάμηνο) Ταξινόμηση και Χαρτογράφηση Εδαφών και Δασικών Τόπων (επιλογής, 7ο εξάμηνο) [data email=apapaioa@for.auth.gr|telephone=|fax=2310992681|image=|sector=27|laboratory=19|website=|position=3][/data]

Μπακαλούδης Δημήτριος

Μπακαλούδης Δημήτριος Αναπληρωτής καθηγητής Email: debakaloudis@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992684 Fax: 2310992682 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1992) Ph.D. School of Animal & Microbial Sciences, University of Reading, U.K. (2000) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: · Διαχείριση άγριας πανίδας και προστασία απειλούμενων ειδών· Ανάλυση δυναμικής πληθυσμού σπάνιων ειδών· Πρότυπα κατανομής ειδών και διατήρηση βιοποικιλότητας · Σχέσεις ενδιαιτήματος-άγριας πανίδας· Συγκρούσεις πανίδας-ανθρώπινων δραστηριοτήτων https://dimbak68.wix.com/dimitrios-bakaloudis Διδασκαλία μαθημάτων: · Διαχείριση Άγριας Πανίδας (υποχρεωτικό, 7ο εξάμ.)· Βιολογία Άγριας Πανίδας (επιλογής, 3ο εξάμ.)· Οικολογία Πτηνών (επιλογής, 5ο εξάμ.)· Οικολογία Υγροτόπων (επιλογής, 5ο εξάμ.)· Εκτροφή Θηραμάτων - Οργάνωση Κυνηγετικών Περιοχών (επιλογής, 6ο εξάμ.) Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ [data email=debakaloudis@for.auth.gr|telephone=|fax=2310992682|image=members/images/BAKALOUDISphoto.jpg|sector=24|laboratory=5|website=https://dimbak68.wix.com/dimitrios-bakaloudis|position=3][/data]

Παναγιωτίδης Σαμψών

Παναγιωτίδης Σαμψών Επίκουρος καθηγητής Email: pansamp@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992745 Fax: 2310992773 Σπουδές: Πτυχίο Βιολογίας Α.Π.Θ. (1989) Ph.D. Βιολογίας Α.Π.Θ.(2000) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ιστορική εξέλιξη της βλάστησης- Ποσοτική ανακατασκευή παρελθόντων αλλαγών της βλάστησης Σύγχρονη παρακολούθηση βλάστησης- γύρης Μορφολογία γύρης Δασική Βοτανική (Συστηματική σπερματοφύτων, Δένδρα και θάμνοι δασικών οικοσυστημάτων) Χλωρίδα και βλάστηση της Ελλάδας Αρωματικά, Φαρμακευτικά και Μελισσοτροφικά Φυτά Εθνοβοτανική Βοτανικοί κήποι Διδασκαλία μαθημάτων: Γενική Βοτανική- Μορφολογία (υποχρεωτικό, 1ο εξάμηνο) Δασική Βοτανική Ι (συστηματική σπερματοφυτών) (υποχρεωτικό, 3ο εξάμηνο) Δασική Βοτανική ΙΙ (δέντρα και θάμνοι) (υποχρεωτικό, 4ο εξάμηνο) Ιστορία Δασικής Βλάστησης (επιλογής, 5ο εξάμηνο) Χλωρίδα και βλάστηση της Ελλάδας (επιλογής, 6ο εξάμηνο) Αρωματικά, Φαρμακευτικά, Μελισσοτροφικά...

Αβραάμ Ελένη

Αβραάμ Ελένη Αναπληρώτρια καθηγήτρια Email: eabraham@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992301, 2310998936 Fax: 2310998886 Σπουδές: Πτυχίο: Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού ΠεριβάλλοντοςΜεταπτυχιακό στη Γενετική & Βελτίωση Φυτών: Τμήμα ΓεωπονίαςΔιδακτορικό στη Διαχείριση Λιβαδιών: Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Οικολογία και διαχείριση λιβαδικών οικοσυστημάτων, φυτοποικιλότητα, βιολογία, γενετική & βελτίωση λιβαδικών φυτών, αγροδασοπονία, αποκατάσταση διαταραγμένων λιβαδικών οικοσυστημάτων Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά:Λιβαδική Οικολογία, Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών, Γενετική και Βελτίωση Λιβαδικών Φυτών, Οικολογία Λιβαδικού Τοπίου, Προστασία και Διαμόρφωση Λιβαδικού ΤοπίουΜεταπτυχιακά:Ερευνητική & Συγγραφική μεθοδολογία, Διαχείριση Λιβαδικών Oικοσυστημάτων, Ανόρθωση Λιβαδικών Οικοσυστημάτων, Φυσιολογία Λιβαδικών Φυτών υπό Στρεσσογόνο Αβιοτικό Περιβάλλον Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ [data email=eabraham@for.auth.gr|telephone=|fax=2310998886|image=members/images/IMG_A_A_1_.jpg|sector=24|laboratory=3|website=|position=2][/data]

Σαπουντζής Μάριος

Σαπουντζής Μάριος Αναπληρωτής καθηγητής Email: sapuntzi@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992730 Fax: 2310998892 Σπουδές: Πτυχίο του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Υδρολογία Επιφανειακών Υδάτων, υδατικό ισοζύγιο, πλημμυρικά φαινόμενα, στερεομεταφορά, Διευθετήσεις χειμάρρων, αποτροπή χειμαρρικών φαινομένων, διαστασιολόγηση φραγμάτων http://users.auth.gr/sapuntzi/ Διδασκαλία μαθημάτων: Γενική Υδρολογία και Υδραυλική Ποταμολογία Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι και ΙΙ Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις Περιβαλλοντικές Διευθετήσεις Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ [data email=sapuntzi@for.auth.gr|telephone=|fax=2310998892|image=members/images/sapoutzis_photo.jpg|sector=25|laboratory=7|website=|position=3][/data]

Ελευθεριάδου Ελένη

Ελευθεριάδου Ελένη Καθηγήτρια Email: eelefthe@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992771 Fax: 2310992773 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1983) Ph.D. Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1992) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δασική Βοτανική (Συστηματική σπερματοφύτων, Δένδρα και θάμνοι δασικών οικοσυστημάτων) Γεωβοτανική ή Φυτογεωγραφία (Φυτοκοινωνιολογία, Ιστορική γεωβοτανική, Χωρολογία, Οικολογία φυτών) Χλωρίδα και βλάστηση της Ελλάδας Αρωματικά, Φαρμακευτικά και Μελισσοτροφικά Φυτά Εθνοβοτανική Δένδρα και Θάμνοι Πάρκων και Δενδροστοιχιών Βοτανικοί κήποι Κλίμα και Βλάστηση Διδασκαλία μαθημάτων: Δασική Βοτανική Ι (υποχρεωτικό, 3ο εξάμηνο) Δασική Βοτανική ΙΙ (υποχρεωτικό, 4ο εξάμηνο) Χλωρίδα και βλάστηση της Ελλάδας (επιλογής, 6ο εξάμηνο) Δένδρα και Θάμνοι των Πάρκων και Δενδροστοιχιών (επιλογής, 7ο εξάμηνο) Αρωματικά,...

Γκανάτσας Πέτρος

Γκανάτσας Πέτρος Αναπληρωτής καθηγητής Email: pgana@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310998915 Fax: Σπουδές: - Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, 1985- Διδακτορικό Δίπλωμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, 1993 Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δασοκομία, Γενική και Δασική Οικολογία, Αναδασώσεις-Φυτώρια, Προστασία της φύσης και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, Εκτίμηση και Διατήρηση της βιοποικιλότητας, Διαμόρφωση Τοπίου, Αποκατάσταση Τοπίου, Δασοκομία Πόλεων – Αστικό και περιαστικό πράσινο Διδασκαλία μαθημάτων: Α. Προπτυχιακά: Οικολογία, Δασική Οικολογία, Δασοκομία, Φυτώρια-Αναδασώσεις, Προστασία της Φύσης και Διαμόρφωση Τοπίου, Ειδική Εφαρμοσμένη Δασοκομική Β. Μεταπτυχιακά: Δασική Οικολογία, Εφαρμοσμένη Δασοκομική-Αναδασώσεις, Προστασία της Φύσης και Διαμόρφωση Τοπίου, Κλιματική αλλαγή και δασικά οικοσυστήματα, Αστικό και περιαστικό πράσινο [data...

Τρίγκας Μάριος

Τρίγκας Μάριος Επίκουρος καθηγητής Email: mtrigkas@for.auth.gr Τηλέφωνο: +30 2310992697, + 30 6974287874 Fax: + 30 2310992696 Σπουδές: 2014. Μεταδιδακτορική έρευνα ΑΠΘ, Σχολή Δασολογίας & Φ.Π. και ΤΕΙ Θεσσαλίας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου με University of Nicosia, School of Business (σε εξέλιξη)2010. Διδακτορικό Οικονομικά Καινοτομίας Επιχειρήσεων με έμφαση στους κλάδους Ξύλου και Επίπλου, ΑΠΘ, Σχολή Δασολογίας & Φ.Π., Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής2005. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Δασική Οικονομική, ΑΠΘ, Τμήμα Δασολογίας & Φ.Π., Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής2001. Πτυχίο Δασολόγου ΑΠΘ, Τμήμα Δασολογίας & Φ.Π. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: · Καινοτομία· Οικονομική της Καινοτομίας· Οικολογική Καινοτομία· Οικονομική Επιχειρήσεων· Επιχειρηματικότητα· Δασική Οικονομική· Οικονομικά Περιβάλλοντος·...

Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα

Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα Καθηγήτρια Email: randreop@for.auth.gr Telephone: 2310992714 Fax: 2310992717 Σπουδές: Πτυχίο του Τμήματος Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1987), Πτυχίο του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1995), Διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2000). Μεταδιδακτορική έρευνα, University of East London, UK, School of Computing and Technology (2004), Universita degli Studi di Napoli "Parthenope", italy (2013) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δασική και Περιβαλλοντική Πληροφορική. Δίκτυα, ΤΠΕ, υπηρεσίες Διαδικτύου (ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική εργασία) Πράσινες ΤΠΕ. Βάσεις δεδομένων Αειφόρος διαχείριση των δασών και του περιβάλλοντος-Διακυβέρνηση-DSS. Εφαρμογές νέων τεχνολογιών για προστασία του περιβάλλοντος, αειφόρο ανάπτυξη και...

Γιακουλάκη Μαρία

Γιακουλάκη Μαρία Αναπληρώτρια καθηγήτρια Email: yiak@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 998942 Fax: 2310 998886 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ζωϊκής Παραγωγής (MSc) Διδακτορικό στη Λιβαδοπονία (PhD) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαχείριση λιβαδίων, Συστήματα βόσκησης, Συμπεριφορά αγροτικών ζώων κατά τη βόσκηση, Θρεπτική αξία λιβαδικών φυτών, Κατανάλωση βοσκήσιμης ύλης από τα ζώα Διδασκαλία μαθημάτων: Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών (υποχρεωτικό, 8ο εξ.) Λιβαδική Οικολογία (υποχρεωτικό, 3ο εξ.) Συστήματα Ανάπτυξης Λιβαδιών (επιλογής, 8ο εξ.) Διατροφή Ζώων στα Λιβάδια (επιλογής, 10ο εξ.) Βελτίωση Υποδομής Λιβαδιών (επιλογής, 10ο εξ.) Λειμώνες –Βοσκές (Γεωπονία) [data email=yiak@for.auth.gr|telephone=|fax=2310 998886|image=|sector=24|laboratory=4|website=|position=2][/data]

Καρατάσιου Μαρία

Καρατάσιου Μαρία Αναπληρώτρια καθηγήτρια Email: karatass@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992302, 998936 Fax: 2310998886 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1991)Ph.D. Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.(1999) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: · Οικολογία φυτών και εξέλιξη· Υδατικές σχέσεις των φυτών· Η αρχιτεκτονική των φυτών και η υδραυλική αρχιτεκτονική · Η αρχιτεκτονική των φυτών κάτω από αβιοτικό ή βιοτικό stress· H οικοφυσιολογία της αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού· Διαδοχή και παραγωγικότητα των λιβαδικών εκτάσεων· Φυσιολογικοί μηχανισμοί προσαρμογής και επιβίωσης των φυτών σε αβιοτική ή αβιοτική καταπόνηση Διδασκαλία μαθημάτων: · Λιβαδική Οικολογία (υποχρεωτικό, 3ο εξάμ.)· Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών (υποχρεωτικό, 8ο εξάμ.)· Λιβαδική Οικοφυσιολογία (επιλογής, 5ο εξάμ.)·...