Προσωπικό

Σκαλτσογιάννης Απόστολος

Σκαλτσογιάννης Απόστολος Καθηγητής Email: skaltsoy@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992776 Fax: 2310992777 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1980) Ph.D. Σχολή Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1988) Μεταδιδακτορικές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Claude Bernard, LYON I, Γαλλία (1992) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: - Δασική Γενετική, - Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών, - Γενετική Πληθυσμών - Ανάλυση Γενετικής Ποικιλότητας Δασικών Πληθυσμών - Τεχνικές Κλωνοποίησης: - Δασοπονικά Είδη - Δασικά Καλλωπιστικά Φυτά Διδασκαλία μαθημάτων: [data email=skaltsoy@for.auth.gr|telephone=|fax=2310992777|image=|sector=27|laboratory=16|website=|position=1][/data]

Γήτας Ιωάννης

Γήτας Ιωάννης Καθηγητής Email: igitas@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310 992699 Fax: 2310 992677 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ MPhil στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και την Τηλεπισκόπηση, Cambridge University PhD στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και την Τηλεπισκόπηση, Cambridge University Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Παρακολούθηση Φυσικού Περιβάλλοντος, Δασικές Εφαρμογές της Τηλεπισκόπησης και των ΓΣΠ Διδασκαλία μαθημάτων: Δασική Αεροφωτογραφία (υποχρεωτικό, 6ο εξ.) Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση (επιλογής, 7ο εξ. ) [517Ε] Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Περιβάλλοντος (επιλογής, 7ο εξ. ) [519Ε] Χαρτογράφηση Δασικών Εκτάσεων (επιλογής, 8ο εξ. ) [506Ε] Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ [data email=igitas@for.auth.gr|telephone=|fax=2310 992677|image=members/images/IZGitas2.jpg|sector=26|laboratory=11|website=|position=1][/data]

Αλιζώτη Παρασκευή

Αλιζώτη Παρασκευή Επίκουρη καθηγήτρια Email: alizotp@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992769 Fax: 2310992777 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – Α.Π.Θ. (1985) M.Sc. Τμήμα Γεωπονίας – Α.Π.Θ. (1990) Ph.D. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – A.Π.Θ. (2000) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Γενετική βελτίωση δασικών ειδών Προστασία δασικών γενετικών πόρων Ποσοτική γενετική Διατοπικός πειραματισμός Πλαστικότητα & εξελικτικό δυναμικό πληθυσμών Υποβοηθούμενη μετανάστευση Κλιματική αλλαγή και φαινολογία δασικών ειδών Μοριακή βελτίωση Σποροπαραγωγοί κήποι Υβριδισμός δασικών ειδών Κλωνική δασοπονία - παραγωγή βιομάζας για ενέργεια Διδασκαλία μαθημάτων: Δασική Γενετική (υποχρεωτικό, 5ο εξάμηνο) Γενετική Βελτίωση Δασοπονικών Ειδών (υποχρεωτικό, 6ο εξάμηνο) Γενική Βοτανική - Μορφολογία (υποχρεωτικό, 1ο εξάμηνο) Προστασία Δασικών Γενετικών Πόρων...

Μπάρμπας Ευάγγελος

Μπάρμπας Ευάγγελος Επίκουρος καθηγητής Email: vbarbas@for.auth.gr Τηλέφωνο: 2310992755 Fax: 2310992777 Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1985) MSc University Pierre et Marie Curie (PARIS VI) (1987) PhD University Pierre et Marie Curie (PARIS VI) (1992) Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μονοξενική καλλιέργεια φυτικών κυττάρων, ιστών, οργάνων Γενετική ποικιλότητα, γενετικοί χάρτες Συμβίωση ανωτέρων φυτών-μυκήτων (μυκόρριζα) Έκφραση γονιδίων (μεταγραφωματική) Διδασκαλία μαθημάτων: Δασική Γενετική (υποχρεωτικό, 5ο εξάμηνο) Βελτίωση Δασοπονικών ειδών (υποχρεωτικό, 6ο εξάμηνο) Γενική Βοτανική – Φυσιολογία (υποχρεωτικό, 2ο εξάμηνο) Προστασία Δασικών Γενετικών Πόρων (επιλογής, 7ο εξάμηνο) Γενετική ανθεκτικότητα Δασοπονικών Ειδών και Ρύπανση Περιβάλλοντος (επιλογής, 8ο εξάμηνο) Γενετική Βελτίωση Ταχυαυξών Δασικών Ειδών και Καλλωπιστικών Φυτών...

Μέλη ΕΔΙΠ

Μέλη ΕΔΙΠ Όνομα Θέση Ασλανίδου Μαρία Δρ. Δασολογίας και ΦΠ Γκανατσιος Χαρίσειος Δρ. Δασολογίας και ΦΠ Μάκρα Μαρία Δρ. Δασολογίας και ΦΠ Μαντζανάς Κωνσταντίνος Δρ. Δασολογίας και ΦΠ Μαυροκορδοπούλου Όλγα Δρ. Δασολογίας και ΦΠ Παπαδημητρίου Μαρία Δρ. Δασολογίας και ΦΠ Παπαδημητρίου Αχιλλέας   Παραλυκίδης Νικόλαος Δρ. Δασολογίας και ΦΠ Πιπινής Ηλίας Δρ. Δασολογίας και ΦΠ Σιδηροπούλου Αννα Δρ. Δασολογίας και ΦΠ Σκλάβου Παρασκευή Δρ. Δασολογίας και ΦΠ Σκουφά Ελευθερία Δρ. Δασολογίας και ΦΠ Τσακαλδήμη Μαριάνθη Δρ. Δασολογίας και ΦΠ Τσιώρας Πετρος Δρ. Δασολογίας και ΦΠ Χουβαρδάς Δημήτριος Δρ. Δασολογίας και ΦΠ Χριστόπουλος Ηλίας   Ψιλοβικος Θωμας Δρ. Δασολογίας και ΦΠ...

Προσωπικό Γραμματείας

Προσωπικό γραμματείας Όνομα Τηλέφωνο Γεωργιτσοπούλου Παρασκευή - Προϊσταμένη Γραμματείας Σαμουηλίδου Αλεξάνδρα Μητσόπουλος Εμμανουήλ 2310-995197 2310-995195  2310-995196         

Μελη ΕΤΕΠ

Μέλη ΕΤΕΠ Όνομα Τηλέφωνο Χρυσοπούλου Σοφία   2310992327    

49 / 55 3 4 5