Τσιτσώνη Θέκλα

Τσιτσώνη Θέκλα

Καθηγήτρια

  • Email: tsitsoni@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310992763 2310998904
  • Fax: 2310992763
  • Σπουδές: Πτυχίο Τμήμα Δασολογίας, Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (1979) Μετεκπαίδευση University of Edinburgh, Department of Forestry and Natural Resources, Laboratory of Silviculture (1987) Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Σχολής, Γεωτεχνικών Επιστημών Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (1991) Μεταδιδακτορικές Σπουδές University of Ghent, Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences, Section Forest and Water Management, Laboratory of Forestry, Belgium (1995)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εφαρμοσμένη Δασοκομία, Δασική Οικολογία, Γενική Οικολογία, Φυτώρια-Αναδασώσεις, Ανόρθωση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων, Προστασία της Φύσης – Προστατευόμενες Περιοχές, Διαμόρφωση και Αποκατάσταση του Τοπίου, Δασοκομία Πόλεων -Αστικό πράσινο - Περαστικά δάση. Προσωπική ιστοσελίδα http://users. auth.gr/~tsitsoni/
  • Διδασκαλία μαθημάτων: Προπτυχιακά: Οικολογία (υποχρεωτικό, 1ο εξάμηνο), Εφαρμοσμένη Δασοκομική (υποχρεωτικό, 6ο εξάμηνο), Δασοκομία Πόλεων (επιλογής, 8ο εξάμηνο), Προστασία Φύσης και Διαμόρφωση Δασικού Τοπίου (υποχρεωτικό, 9ο εξάμηνο), Ειδική Εφαρμοσμένη Δασοκομική (επιλογής, 9ο εξάμηνο). Συμμετοχή στα εργαστήρια: Δασική Οικολογία (υποχρεωτικό, 5ο εξάμηνο), Φυτώρια – Αναδασώσεις (υποχρεωτικό, 8ο εξάμηνο). Μεταπτυχιακά: Δασική Οικολογία, Κλιματική αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα, Αστικό και Περιαστικό Πράσινο, Εφαρμοσμένη Δασοκομική και Αναδασώσεις, Προστασία Φύσης και Διαμόρφωση Δασικού Τοπίου

Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ


  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19