Διδακτορικές

Προκήρυξη υποψηφιοτήτων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής περιόδου Φεβρουαρίου 2019 - Αίτηση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΓια την υποβολή υποψηφιοτήτων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβήςστο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος τηςΣχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘΠερίοδος Φεβρουαρίου 2019 Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων περιόδου Φεβρουαρίου 2019 για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.Οι αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος θα κατατίθενται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00 μ. – 13.00 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος σε αποκλειστική προθεσμία από 13-2-2019 έως και 28-2-2019. Δείτε εδώ την προκήρυξη Δείτε εδώ την αίτηση

Προκήρυξη θέσεων υποψηφίων διδακτόρων Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την υποβολή υποψηφιοτήτων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής   στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της  Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ Περίοδος Ιουλίου 2018  Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων περιόδου Ιουλίου 2018 για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.  Οι αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος θα κατατίθενται καθημερινά κατά τις ώρες 12.00 μ. – 13.00 μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος σε αποκλειστική προθεσμία από 9-7-2018 έως και 20-7-2018.   Δείτε εδώ την προκήρυξη

Έντυπα διδακτορικής διατριβής

Μπορείτε να κατεβάσετε τα ακόλουθα πρότυπα έγγραφα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής: 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ    2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ    3. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ   4. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 5. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 6. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ 7. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 8. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

1 / 8 1