Επιτροπή κοινωνικής πολιτικής Α.Π.Θ.

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής είναι μία υπηρεσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που ως στόχο της έχει, ανάμεσα σε άλλους, τη διευκόλυνση των σπουδών των φοιτητών σε κάθε επίπεδο. Γι? αυτό το λόγο έχει αναπτύξει συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν στην πληροφόρηση, τη συμβουλευτική και τον εθελοντισμό.

Μία από τις δράσεις της είναι το ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ. (Κέντρο συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης) στο οποίο μπορούν να απευθυνθούν όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα που αφορούν σε σπουδές, άγχος, σεξουαλικά ζητήματα, οικογενειακά ζητήματα και εν γένει θέματα που αφορούν την ψυχολογία τους, 2310/992643.

Ακόμη μια χρήσιμη υπηρεσία της είναι η τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης επί φοιτητικών ζητημάτων. Οι σπουδαστές μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2310/99.1376 και να ενημερώνονται για ημερίδες, συνέδρια, προγράμματα μαθημάτων ή εξετάσεων, επιδόματα και για τη λειτουργία του Πανεπιστημιακού ιδρύματος. Η εξυπηρέτηση μπορεί να γίνει μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email]fititikiline@ad.auth.gr[/email]

Μια από τις δραστηριότητες της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής είναι και η αιμοδοσία, η δημιουργία Τράπεζας Αίματος του Α.Π.Θ. Από τη σύστασή της το Νοέμβριο του 2001 έως και σήμερα, ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο των πανεπιστημιακών μελών της όσο και συγγενικών τους προσώπων, και ο αριθμός των αιμοδοτών αυξάνεται με το πέρασμα του χρόνου.

Η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής έχει αναπτύξει δύκτιο εθελοντών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άτομα με αναπηρίες, σε αλλοδαπούς φοιτητές και σε φοιτητές με προβλήματα υγείας. Επίσης, σε συνεργασία με ευαγή ιδρύματα οι εθελοντές προσφέρουν υπηρεσίες σε ορφανά αγόρια και κορίτσια και σε άτομα με αναπηρίες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής: 2310 995360

Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής: 2310 995386

Τηλεφωνική γραμμή: 2310 991376

E-mail:

[email]ipaspala@phed.auth.gr[/email] (εθελοντισμός, τηλεφωνική γραμμή)

[email]adourou@ad.auth.gr[/email] (Α.με.Α., θέματα σχετικά με ΚΕ.ΣΥ.Ψ.Υ.)

[email]kouzelis@ad.auth.gr[/email] (αλλοδαποί/ές φοιτητές/τριες Α.Π.Θ., διερμηνεία ελληνικής νοηματικής γλώσσας)

[email]xgsamara@ad.auth.gr[/email] (αιμοδοσία, τηλεφωνική γραμμή)