Μεταπτυχιακά

Έντυπα μεταπτυχιακού (παλαιό ΠΜΣ Τμήματος)

ΈΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Ή ΕΠΙΒΛΕΠOΝTA ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΝΤΥΠΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ

Πρότυπα έγγραφα ΠΜΣ

Πρότυπα έγγραφα ΠΜΣ ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Η ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΜΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Αντικείμενο - Σκοπός ΠΜΣ στο Κτηματολόγιο

"Διατμηματικό ΠΜΣ:«Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις»Αντικείμενο – Σκοπός 1. Το παρόν ΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων νομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο του Κτηματολογίου. 2. Σκοπό του ΔΠΜΣ αποτελούν: α) Η διάνοιξη νέων οριζόντων σε αποφοίτους Νομικών Σχολών, Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για την ερευνητική και, ιδίως, την επαγγελματική τους ενασχόληση  με το «Κτηματολόγιο». β) Ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες και σφαιρικές νομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές γνώσεις στον κατεξοχήν διεπιστημονικό τομέα του «Κτηματολογίου», έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς...

Μεταπτυχιακά

Αποτελέσματα υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 2017-2018 (περίοδος Ιουλίου 2017) Οδηγός Σπουδών Π.Μ.Σ. 2017-2018 (ορθή επανάληψη) Πρόγραμμα Διδασκαλίας Π.Μ.Σ. 2017-18 Eναρξη Μαθημάτων Π.Μ.Σ. (ορθή επανάληψη) Εγγραφή νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών 2017-18 Αποτελέσματα επιλογής Π.Μ.Σ. 2017-18 Πρόσκληση Τελετής Υποδοχής νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων Πρόγραμμα εξετάσεων Π.Μ.Σ. περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 (ορθή επανάληψη) Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ (ορθή επανάληψη) Ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων για το ΠΜΣ 2017-18 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 35 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΘ Πρόγραμμα εξετάσεων Π.Μ.Σ. περιόδου Ιουνίου 2017 (ορθή επανάληψη) Πρόγραμμα Εξετάσεων ΠΜΣ περιόδου Φεβρουαρίου 2017 Προκήρυξη...

1 / 5 1
  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19