Αίτηση παράτασης σπουδών - ΠΜΣ Αειφορική Διαχείριση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΟ ΠΜΣ«Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση»

 

 

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Γ΄εξαμήνου του ΠΜΣ «Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση» του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, εφόσον δεν ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους (παρουσίαση της μεταπτυχιακής τους διατριβής και επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήματα) μέχρι τις 29-2-2021 και χρειάζονται παράταση σπουδών, να καταθέσουν την επισυναπτόμενη αίτηση παράτασης σπουδών με τη συναίνεση του/της επιβλέποντα/επιβλέπουσας στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2021.

 

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση παράτασης σπουδών

Θεσσαλονίκη, 12-1-2021

Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19