Αναβολή έναρξης παραδόσεων του μαθήματος "Γενετική Πληθυσμών, Ποσοτική Γενετική, Εφαρμογή Γονιδιωματ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η έναρξη των διαλέξεων του μαθήματος του ΠΜΣ "Γενετική Πληθυσμών, Ποσοτική Γενετική, Εφαρμογή Γονιδιωματικής στη Βελτίωση, Ειδικά Θέματα Βελτίωσης", θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του διδάσκοντα. Ο σύνδεσμος σύνδεσης για το πρώτο μάθημα θα αποσταλεί από το εργαστήριο.

 

Από το Εργαστήριο

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19