Έναρξη μαθήματος του ΠΜΣ Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Μ31)

Οι παραδόσεις του μαθήματος του ΠΜΣ "Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση" με τίτλο "Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών" θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου (14.00-16.00) σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.


Εκ του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19