Έναρξη παραδόσεων του μαθήματος Ποιότητα και Πιστοποίηση Προϊόντων Ξύλου

_

Ανακοίνωση

_

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι παραδόσεις του μαθήματος

Ποιότητα και Πιστοποίηση Προϊόντων Ξύλου

θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου. Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα (ptsioras@for.auth.gr) για ενδεχόμενη αλλαγή της ημέρας και ώρας διδασκαλίας.

Από το Εργαστήριο

 

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19