Ενημέρωση σχετικά με την αξιολόγηση μαθημάτων του Τμήματος

_

Αγαπητές/τοί φοιτήτριες/φοιτητές,

με ικανοποίηση σας ενημερώνω ότι ο δείκτης ποιότητας του διδακτικού έργου (Q) του Τμήματός μας έφτασε το 76,6 κατά την αξιολόγηση των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου σπουδών 2020-2021. Πρόκειται για τη μέγιστη τιμή της χρονολογικής σειράς από το 2012.

Παροτρύνω όλες/ους τις/ους φοιτήτριες/τές να συμμετέχουν στην τακτική αξιολόγηση των μαθημάτων που παρακολουθούν. Οι αξιολογήσεις τους λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και δίνουν την ευκαιρία στο Τμήμα να βελτιωθεί και να διορθώσει ενδεχόμενες  πλημμέλειες ή ανεπάρκειές του. Οι αξιολογήσεις είναι ανώνυμες και οι φοιτήτριες/τές μπορούν, πλην όμως με ευπρέπεια, να εκφράζουν τα παράπονά τους με τρόπο ορισμένο και ακριβή και όχι γενικό και αόριστο, προκειμένου να μπορούν να εξεταστούν και να αξιολογηθούν.

Επιπλέον σας ενημερώνω για τη νέα διαδικασία υποβολής παραπόνων ή παρατηρήσεων, σχετικά με το έργο που επιτελείται στο Τμήμα (εκπαιδευτικό, διδακτικό κ.λ.π.) η  οποία σύντομα θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας & Φ.Π.

Θέκλα Κ. Τσιτσώνη                                                                                                                 

Καθηγήτρια

 

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19