Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου 2020-21- ΠΜΣ Αειφορική Διαχείριση (ορθή επανάληψη)

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19