ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ του ΠΜΣ «Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

του ΠΜΣ «Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση»

 

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Α΄ εξαμήνου του ΠΜΣ «Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση» του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος να προβούν στη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 μέσω του συνδέσμου https://sis.auth.gr (με χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού ΑΠΘ) από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020.

 

Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές μόνο της 3ης κατεύθυνσης «Διαχείριση-Ανάπτυξη Δασών και Φυσικών Πόρων» και μόνο για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021, μπορούν να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι δύο μαθήματα του αντίστοιχου εξαμήνου από τις υπόλοιπες δύο κατευθύνσεις, προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ECTS. Για τις υπόλοιπες δύο κατευθύνσεις ισχύει η δυνατότητα επιλογής μέχρι ενός μαθήματος από άλλη κατεύθυνση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

 

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Γ’ εξαμήνου του ΠΜΣ πρέπει να δηλώσουν το υποχρεωτικό μάθημα «Υποστηρικτικές διαλέξεις Στατιστικής» με κωδικό Μ02-ΑΔ.

 

Θεσσαλονίκη, 12-10-2020

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

 

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19