Εντυπα και Ανακοινώσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ του ΠΜΣ «Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ του ΠΜΣ «Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση»   Καλούνται οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του Α΄ εξαμήνου του ΠΜΣ «Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση» του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος να προβούν στη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 μέσω του συνδέσμου https://sis.auth.gr (με χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού ΑΠΘ) από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 μέχρι και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2020.   Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές μόνο της 3ης κατεύθυνσης «Διαχείριση-Ανάπτυξη Δασών και Φυσικών Πόρων» και μόνο για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-2021, μπορούν...

Αναλυτικό Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2020-2021 του ΠΜΣ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤ

Αναλυτικό Ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2020-2021 του ΠΜΣ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ»       Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό, καθένα των οποίων περιλαμβάνει 13 εβδομάδες διδασκαλίας.     Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει στις 13/10/2020 και λήγει στις 28/1/2021. Ακολουθεί η εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου από 2 έως και 4 Φεβρουαρίου 2021.     Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει στις 16/2/2021 και λήγει στις 27/5/2021. Ακολουθεί η εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου από 1 έως και 3 Ιουνίου 2021.   Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν διεξάγονται...

Ανακοίνωση ΠΜΣ Αειφορική Διαχείριση Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων

ANAΚΟΙΝΩΣΗ Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του ΠΜΣ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ»  να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από τη 1-9-2020 έως και τις 15-9-2020, στην οποία να αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων/ουσα και να επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας.  Κατεβάστε από εδώ την αίτηση Θεσσαλονίκη 9-6-2020 Από τη Γραμματεία

Συνεντεύξεις αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ΠΜΣ «Αειφορική Διαχείριση Δασικ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Οι συνεντεύξεις αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ΠΜΣ «Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση», για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, θα πραγματοποιηθούν από τις 14 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2020.   Θα ακολουθήσει περαιτέρω ενημέρωση με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος       Θεσσαλονίκη, 27-7-2020 Από τη Γραμματεία του ΠΜΣ «Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση»

Αίτηση για προτεινόμενο τίτλο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

ANAΚΟΙΝΩΣΗ Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του ΠΜΣ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ»  να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από τη 1-9-2020 έως και τις 15-9-2020, στην οποία να αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων/ουσα και να επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας.  Θεσσαλονίκη 9-6-2020 Από τη Γραμματεία

Επείγον: Δηλώσεις μαθημάτων ΠΜΣ (Προθεσμία έως 1/6/20)

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020   ΠΜΣ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ                               ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ» ΠΜΣ «ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ:ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»   Λαμβάνετε την παρούσα ενημέρωση με βάση την δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019-2020.   Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της απόφασης της Συγκλήτου ΑΠΘ (3024/26-5-2020)που αφορά την υιοθέτηση εξ αποστάσεως εξετάσεως, καλείσθε να αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την γραμματεία του Τμήματος (info@for.auth.gr) κάνοντας χρήση αποκλειστικά του ιδρυματικού σας λογαριασμού, την συνημμένη δήλωση για τη συμμετοχή σας σε αυτές, μέχρι και τη Δευτέρα 1/6/2020 στις 23:59.   29-5-2020 Από τη Γραμματεία του Τμήματος Δείτε εδώ την ΔΗΛΩΣΗ

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19