Εντυπα και Ανακοινώσεις

Eπιτυχόντες στο ΠΜΣ «Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων" 2018-2019

Οι επιτυχόντες ανά κατεύθυνση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση» του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, είναι οι εξής: Δείτε εδώ τα ονόματα των επιτυχόντων

Πρόσκληση για συνέντυξη υποψηφίων για το ΠΜΣ "Αειφορική Διαχείριση Δασικών κ΄Φυσικών Οικοσυστημάτων"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Πρόσκληση για συνέντευξη Οι παρακάτω υποψήφιοι στο ΠΜΣ με τίτλο «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ» πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το οικείο Τμήμα και παρακαλούνται να προσέλθουν για προσωπική συνέντευξη στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής τους την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, στην αίθουσα Δασικής Πολιτικής, κτίριο Β, 2ος ορφ, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ  στο Φοίνικα, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα και τον Α/Α που έχουν στον Πίνακα που ακολουθεί: Δείτε  εδώ τον πίνακα

Πρότυπα έγγραφα ΠΜΣ

Πρότυπα έγγραφα ΠΜΣ ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Η ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΜΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

73 / 78 5 6 7
  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19