Διιδρυματικό ΠΜΣ Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου

Συνοπτική περιγραφή

Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος - PDF 1 Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος - PDF 2 Κανονισμός λειτουργίας

1 / 1 1
  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19