Αξιολόγηση ΠΜΣ Αειφορική Διαχείρηση για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19