Εντυπα και Ανακοινώσεις

Αίτηση για ορισμό θέματος Μ.Δ.Ε. στο ΠΜΣ "Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων"

ANAΚΟΙΝΩΣΗ   Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του ΠΜΣ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ»  να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από τις 26-8-2019 έως και τις 6-9-2019, στην οποία να αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων/ουσα και να επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας.   Θεσσαλονίκη 20-6-2019 Από τη Γραμματεία   Δείτε εδώ την αίτηση  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 36 Μ.ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣ. ΚΑΙ ΦΥΣ. ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει την εισαγωγή τριάντα έξι (36) Μεταπτυχιακών Φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ», στις παρακάτω τρεις (3) Εξειδικεύσεις, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:1η Εξειδίκευση: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΣΗΣ: 12 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές2η Εξειδίκευση: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΩΔΟΥΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ: 12 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές3η Εξειδίκευση: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: 12 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Διευκρινίζεται ότι το παραπάνω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ΧΩΡΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ. Δείτε εδώ την προκήρυξη/αίτηση

Aναβoλή της διάλεξης του μαθήματος "Στοχαστική Υδρολογία" (10/4/2019)

αγαπητοί φοιτητές σας ενημερώνω ότι εκτάκτως αναβάλλεται η διάλεξη του μαθήματος "Στοχαστική Υδρολογία" που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 10/4/2019 και ώρα  14:00-16:00. το μάθημα θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα. με εκτίμηση Μάριος Σαπουντζής Αν. Καθηγητής

Aναβολή της διάλεξης της Τετάρτης 10/4/2019 του μαθήματος "Στοχαστική Υδρολογία"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αγαπητοί φοιτητές,σας ενημερώνω ότι εκτάκτως αναβάλλεται η διάλεξη του μαθήματος "Στοχαστική Υδρολογία" που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 10/4/2019 και ώρα  14:00-16:00.  Το μάθημα θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Με εκτίμηση Μάριος Σαπουντζής Αν. Καθηγητής

1 / 12 1 2 3