Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2019-2020 για το ΠΜΣ "Αειφορική Διαχείριση"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ «Αειφορική Διαχείριση Δασικών και Φυσικών Οικοσυστημάτων: Προστασία, Παραγωγή και Αξιοποίηση» του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος να προβούν στη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 μέσω του συνδέσμου https://sis.auth.gr (με χρήση του Ιδρυματικού Λογαριασμού ΑΠΘ) από την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι και την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020.

 

Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές μόνο της κατεύθυνσης «Οικολογία-Προστασία-Διατήρηση Φύσης» και μόνο για το ακαδ. έτος 2019-2020, μπορούν να επιλέξουν, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι δύο μαθήματα του αντίστοιχου εξαμήνου από τις υπόλοιπες δύο κατευθύνσεις, προκειμένου να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ECTS. Για τις υπόλοιπες δύο κατευθύνσεις ισχύει η δυνατότητα επιλογής ενός μαθήματος από άλλη κατεύθυνση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

 

 

Θεσσαλονίκη, 13-2-2020

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

 

 

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19