Έντυπα και Ανακοινώσεις

Αξιολόγηση Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδ. Έτους 2018-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος καλούνται να προβούν στην αξιολόγηση των μελών ΔΕΠ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2018-19 μέσα από το περιβάλλον https://qa.auth.gr/student από την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 έως και την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2019.     Θεσσαλονίκη, 21-11-2018 Από τη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Πρόσκληση για συνέντευξη ΠΜΣ «Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα Δασ. Οικοσ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Παρακαλούνται οι κάτωθι υποψήφιοι του ΠΜΣ «Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή και Πολυλειτουργικότητα Δασικών Οικοσυστημάτων», του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, να προσέλθουν για συνέντευξη, τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018, στις 9:00, στον 1ο όροφο, του Κτιρίου Ε΄ στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στο Φοίνικα. Δαμαλής Ευάγγελος Κωνσταντινίδου Μαρία Λεζίμη Αθανασία Μήτσιος-Αντωνάκος Δημήτριος Μιχαηλίδου Μαρία Νικολαϊδης Κωνσταντίνος-Λάζαρος Πανάγιου Λεμονιά Παπαμιχαήλ Μαρία Παππάς Δημήτριος Τζιγγίδου Ελένη Τρέντσιου Ελένη Τσουρλίνη Δήμητρα Χαβαλέ Ελεάνα Χλειουνάκη Μαρία-Σταματία   ΟΔ/ντης του ΠΜΣ Πέτρος Π. Γκανάτσας Αναπλ. Καθηγητής, ΑΠΘ                                                                                                       Δείτε   εδώ την πρόσκληση

2η παράταση αιτήσεων ΠΜΣ "Οικολογία, Βιοποικιλότητα, Παραγωγή κ΄Πολυλειτουργικότητα Δ.Οικοσυστημάτων

ΠΜΣ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 19/10/2018 για την εισαγωγή τριάντα (30) Μεταπτυχιακών Φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), με τίτλο: «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/14-9-2018 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.Το εν λόγω ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε μια από τις δύο Ειδικεύσεις,1η: Οικολογία – Βιοποικιλότητα – Προστατευόμενες περιοχές (Ecology – Biodiversity – Protected areas)2η: Πολυλειτουργικά παραγωγικά δασικά οικοσυστήματα – Αειφορική διαχείριση δασών (Multifunctional Productive Forest ecosystems...

1 / 8 1