Επείγον: Δηλώσεις μαθημάτων ΠΜΣ (Προθεσμία έως 1/6/20)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

 

  • ΠΜΣ «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ

                              ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ:ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ»

  • ΠΜΣ «ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ:ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

 

Λαμβάνετε την παρούσα ενημέρωση με βάση την δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2019-2020.

 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της απόφασης της Συγκλήτου ΑΠΘ (3024/26-5-2020)που αφορά την υιοθέτηση εξ αποστάσεως εξετάσεως, καλείσθε να αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την γραμματεία του Τμήματος (info@for.auth.gr) κάνοντας χρήση αποκλειστικά του ιδρυματικού σας λογαριασμού, την συνημμένη δήλωση για τη συμμετοχή σας σε αυτές, μέχρι και τη Δευτέρα 1/6/2020 στις 23:59.

 

29-5-2020

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Δείτε εδώ την ΔΗΛΩΣΗ

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19