ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 35 Μ.ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ "ΦΥΣ.ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει την εισαγωγή τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (ΜΦ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ:
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ".

Δείτε εδώ την προκήρυξη

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19