Έντυπα και Ανακοινώσεις

2η παράταση αιτήσεων ΠΜΣ "Φυσικοί Πόροι: Παρακολούθηση, Τεχνολογία κ΄Βιοοικονομία"

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ"ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ" Ανακοινώνεται η παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 19/10/2018 για την εισαγωγή τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), "ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ", του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/14-9-2018 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, και το υπ’ αριθμ. 3403/10 - 8 -2018, ΦΕΚ τ. Β’, ίδρυσης του ΠMΣ και τις κείμενες διατάξεις. Δείτε εδώ για πληροφορίες

Πρότυπα έγγραφα ΠΜΣ

Πρότυπα έγγραφα ΠΜΣ ΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Η ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΠΜΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

13 / 19 1 2
  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19