Προπτυχιακές

Γενικα και ειδικα μαθηματα κατευθυνσης

Γενικά και ειδικά μαθήματα κατεύθυνσης Πρακτική άσκηση Διδακτικές Μονάδες (Δ.Μ.) Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 3 του Ν. 1268/82 και με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής η Δ.Μ. αντιστοιχεί σε μια εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο προκειμένου περί αυτοτελούς διδασκαλίας μαθήματος ή λοιπού εκπαιδευτικού έργου. Υποχρεωτικά μαθήματα Είναι μαθήματα τα οποία η Γενική Συνέλευση της Σχολής έκρινε ότι είναι απολύτως απαραίτητα για την επιστημονική κατάρτιση ενός Δασολόγου και επομένως ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να τα παρακολουθήσει και να περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις αυτών των μαθημάτων προκειμένου να πάρει το πτυχίο. Κατεπιλογή μαθήματα Πρόκειται για μαθήματα...

1 / 1 1