Ωρολόγιο Πρόγραμμα & Πρόγραμμα Εξετάσεων

Πρόγραμμα του μαθήματος "Αγγλική Ορολογία"

Πρόγραμμα μαθημάτων γερμανικής γλώσσας χειμερινού εξαμήνου 2017-2018

Ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου 2017-2018

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου (ορθή επανάληψη)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Τελικό πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2017 (ορθή επανάληψη)

Γερμανική Γλώσσα-Πρόγραμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2016-17

Ωρολόγιο πρόγραμμα εαρινού εξαμήνου 2016-2017

Πρόγραμμα Εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2016-17 στη Γερμανική Γλώσσα

Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2017 - ορθή επανάληψη

Αλλαγές στο μάθημα των Αγγλικών (πρόγραμμα-διδάσκοντες) Ορθή επανάληψη

Μάθημα επιλογής "Χημεία Περιβάλλοντος"

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2016-17 - ορθή επανάληψη

Αγγλική Γλώσσα - Πρόγραμμα διδασκαλίας

Γερμανική Γλώσσα- Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου

Πρόγραμμα Διδασκαλίας και Διδάσκοντες του Π.Μ.Σ -ορθή επανάληψη.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2015-16