Τμήμα

Παρουσιαση

Κάθε τμήμα χωρίζεται σε Τομείς που συντονίζουν τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο επιστήμης. Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από το Δ.Ε.Π. του Τομέα και πέντε εκπροσώπους των φοιτητών. Ο Τομέας προεδρεύεται από το Διευθυντή του, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα και ανήκει σε μία από τις δύο ανώτερες βαθμίδες του Δ.Ε.Π. Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος περιλαμβάνει πέντε (5) Τομείς που είναι οι παρακάτω: [department]Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων[/department] [department]Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων[/department] [department]Δασοτεχνικών και Υδρονομικών...

Κτιριακες εγκαταστασεις

Τον πρώτο χρόνο της λειτουργίας της (1917) η Δασολογική Σχολή στεγάστηκε σε μια αίθουσα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, από το δεύτερο χρόνο ως το 1927 σε μικρό χωριστό κτίριο στην Αθήνα (Μιχ. Βόδα και Σμύρνης) και από το 1927 ως το 1956 στο μοναδικό τότε κτίριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1956 ως σήμερα στεγάζεται σε μια πτέρυγα του κτιρίου της πρώην Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη. Σε σύνολο 3000 τ.μ. η Σχολή Γεωπονίας κατέχει τα 2.100 τ.μ. (70%), ενώ η Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 900 τ.μ. (30%). Τον Aύγουστο του 1981 θεμελιώθηκαν για πρώτη φορά οι νέες...

Πανεπιστημιακα δαση

Eπισκεφτείτε την επίσημη σελίδα του ΤΔΔΠΔ Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, για πρακτική εξάσκηση των φοιτητών και για έρευνα, διαθέτει δύο πανεπιστημιακά δάση: Περτουλίου Νομού Τρικάλων με έκταση 33.000 στρέμματα περίπου και Ταξιάρχη Χαλκιδικής με έκταση 58.000 στρέμματα περίπου. Στα εν λόγω πανεπιστημιακά δάση, που διαχειρίζονται με βάση την κατάρτιση διαχειριστικών μελετών, ασκείται πρότυπος Δασοπονία και διεξάγεται επιστημο νική έρευνα, από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματός μας σε εξειδικευμένα θέματα, παράλληλα δε αποτελούν το χώρο πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών του Τμήματός μας για την απόκτηση πέραν της επιστημονικής κατάρτισής τους που γίνεται στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και...

Συλλογος φοιτητων

Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. Ο "Σύλλογος Φοιτητών Δασολογίας του Α.Π.Θ". ιδρύθηκε με την υπ' αριθμ. 779/78 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στις 2 Νοεμβρίου 1978. Ο Φοιτητικός Σύλλογος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος εκπροσωπεί νόμιμα τους φοιτητές, στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, στο Τμήμα, στους Τομείς και το Διοικητικό Συμβούλιο, με δικαίωμα λόγου και ψήφου. Ακόμη, συμμετέχει μαζί με τους διδάσκοντες στις εκλογές των Πρυτάνεων, Κοσμητόρων, Προέδρου του Τμήματός μας, των Διευθυντών Τομέων κ.λ.π.. Ο Φοιτητικός Σύλλογος συμμετέχει στην οργάνωση του προγράμματος σπουδών προβάλλει τα προβλήματα των φοιτητών και διεκδικεί τη λύση τους...

Νησιδα Υπολογιστων

Υπεύθυνος Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια [meli_dep action=link]Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα[/meli_dep] Βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Β', στις εγκαταστάσεις της Σχολής στο Φοίνικα. Αξιοποιείται για τη διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθηματων της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος και για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους φοιτητές, το προσωπικό και τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής. Διαθέτει βιντεοπροβολέα. Διεύθυνση Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Νησίδα Η/Υ Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Κτίριο Β' Δημοκρίτου και Μουσχουντή, Φοίνικας 55134 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310992714, 2310992749 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ_ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 7ου Εξαμήνου _2014 (Επικ. Καθηγήτρια Ζ. Ανδρεοπούλου)

Ιστορια

Η πρώτη Ανωτάτη Δασολογική Σχολή ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1917 (Ν. 893/14-9-1917) και λειτούργησε εκεί επί 10 χρόνια. Το 1927 μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη για να αποτελέσει μια από τις πρώτες εκπαιδευτικές μονάδες ως Τμήμα της ιδρυθείσας Φυσικομαθηματικής Σχολής του νεοσύστατου Πανεπι­στη­μίου Θεσσαλονίκης (Π.Δ. 8-12-1927). Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1926 με τη Φιλοσοφική Σχολή και το 1927 προστέθηκε η Σχολή Φυσικών και Μαθη­ματικών Επιστημών, που αρχικά λειτούργησε μόνο με το Τμήμα Δασολογίας. Την επόμενη χρονιά προστέθηκαν άλλα τρία Τμήματα: Φυσικών, Μαθηματικών και Γεωπονίας. Το 1937, τα Τμήματα Γεωπονίας και Δασολογίας αποχωρίστηκαν για να αποτελέσουν Τμήματα μιας νέας Σχολής: της Γεωπονικής και...

Γραμματεια

Η Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, στεγάζεται στο ισόγειο (από την είσοδο επί της οδού Αγίου Δημητρίου) του Κτηρίου της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στην Πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ.. Η Γραμματεία λειτουργεί για τους φοιτητές 12:00-13:00. Η πλήρης διεύθυνση είναι: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ.Κ. 54 124 FAX: 2310 995202. email: info@for.auth.gr Το προσωπικό της γραμματείας αποτελούν οι: Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Γεωργιτσοπούλου Παρασκευή, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού Α.Π.Θ., Κτίριο Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Πανεπιστημιούπολη, T.K. 541 24, Θεσσαλονίκη τηλ. 2310 995197, φαξ 2310 995202 E-mail: info@for.auth.gr   Διοικητικό Προσωπικό Αληφακιώτη Τριανταφυλλιά,...

1 / 7 1