Βιβλιοθήκη Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

+

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος διαθέτει μια πλούσια συλλογή βιβλίων και περιοδικών που καλύπτει όλους τους τομείς της Δασολογικής Επιστήμης. Στη Βιβλιοθήκη υπάρχουν επίσης διδακτικά βιβλία, του Τμήματος, βιβλία αναφοράς (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, οδηγοί κτλ.), εκδόσεις του FAO όπως και μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο Τμήμα. 

_

Οι φοιτητές του Τμήματος μπορούν να εξυπηρετηθούν και από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γεωπονίας.

_

Διεύθυνση: 

Αίθουσα D1.2 - Ισόγειο Δ' Κτίριου Τμήματος στον Φοίνικα.

Yπεύθυνη:

κ. Χριστίνα Μακρή

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 

2310 992741

Προτεινόμενες έντυπες πηγές:
Διδακτορικές διατριβές
Διδακτικά βιβλία

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19