Κτιριακες εγκαταστασεις

Από το 1956 ως σήμερα στεγάζεται σε μια πτέρυγα του κτιρίου της πρώην Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη. Σε σύνολο 3000 τ.μ. η Σχολή Γεωπονίας κατέχει τα 2.100 τ.μ. (70%), ενώ η Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 900 τ.μ. (30%).

_

Τον Aύγουστο του 1981 θεμελιώθηκαν για πρώτη φορά οι νέες χωριστές κτιριακές εγκαταστάσεις στην έκταση που υπάρχει στο δασοβοτανικό κήπο στο Φοίνικα με συνολική εστεγασμένη επιφάνεια 14.000 τ.μ. στα πέντε (5) κτίρια. Τον Μάρτιο του 1991 εγκαινιάστηκε η λειτουργία των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Φοίνικα και προχωρεί ο επιστημονικός εξοπλισμός τους για την άρτια εκπαίδευση των φοιτητών και τη διεξαγωγή της έρευνας. Τα γραφεία των μελών του Τμήματος καθώς και οι αίθουσες διδασκαλίας και λοιπών χρήσεων φαίνονται αναλυτικά στις παρακάτω κατόψεις:

Κτίριο Α   

Κτίριο Β

Κτίριο Γ

Κτίριο Δ

Κτίριο Ε

Οι αστικες λεωφορειογραμμές του ΟΑΣΘ με τα  λεωφορεία Νο.4Α,4Β, 5, 6, 7 φτάνουν στις εγκαταστάσεις του Φοίνικα, στη στάση "ΓΗΠΕΔΟ ΦΟΙΝΙΚΑ"  ενώ με τις γραμμες 2,3,8,78 στη στάση "ΠΡΟΝΟΙΑ".

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων