Συλλογος φοιτητων

Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ.

Ο "Σύλλογος Φοιτητών Δασολογίας του Α.Π.Θ". ιδρύθηκε με την υπ' αριθμ. 779/78 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, στις 2 Νοεμβρίου 1978. Ο Φοιτητικός Σύλλογος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος εκπροσωπεί νόμιμα τους φοιτητές, στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, στο Τμήμα, στους Τομείς και το Διοικητικό Συμβούλιο, με δικαίωμα λόγου. Ο Φοιτητικός Σύλλογος συμμετέχει στην οργάνωση του προγράμματος σπουδών προβάλλει τα προβλήματα των φοιτητών και διεκδικεί τη λύση τους και γενικά συμβάλλει αποφασιστικά και θετικά στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αποτελεί, το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα όργανα του Τμήματος, τους πανεπιστημιακούς δασκάλους και τους φοιτητές.

Γενικότερα, ο Φοιτητικός Σύλλογος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος είναι ο επίσημος και αναγνωρισμένος φορέας των φοιτητών του Τμήματός μας στο Πανεπιστήμιο. Μέλη του μπορούν να είναι όλοι οι φοιτητές της Σχολής. Κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του. Κάθε χρόνο, μέσα από εκλογικές διαδικασίες αναδεικνύονται οι εκπρόσωποι των φοιτητών στα όργανα του Α.Π.Θ. και συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων