Τομείς

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ. υποδιαιρείται σε 5 τομείς. Σε κάθε τομέα ανήκουν τα σχετικά με το γνωστικό του αντικείμενο εργαστήρια και σπουδαστήρια που είναι τα εξής:

Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων
Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων
Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων
Προκήρυξη εκλογών για Διευθυντή τομέα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων
Δασικής Παραγωγής - Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος
Εργαστήριο που ανήκει στο Τμήμα:
  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων