Δασικής Παραγωγής - Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος

Δασικής Παραγωγής - Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος

Διευθύντρια: Αλιζώτη Παρασκευή

 

Επικοινωνία:

Στο κτίριο των Σχολών Δασολογίας και Φ.Π. και Γεωπονίας, Πανεπιστημιούπολη και στο κτίριο Ε' στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στο Φοίνικα

Γνωστικό αντικείμενο:

Γενική και Δασική Οικολογία, Δασοκομία, Δασική Εδαφολογία, Δασική Γενετική και Βελτίωση Δασικών Φυτών, Υλωρική (προστασία του δάσους), Δασική Βοτανική και Γεωβοτανική, Προστασία της Φύσης και Διαμόρφωση Φυσικού Τοπίου.

Ο Τομέας Δασικής Παραγωγής - Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος περιλαμβάνει πέντε εργαστήρια.

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Επίκουροι καθηγητές
Λέκτορες
ΕΔΙΠ
ΕΤΕΠ
Διοικητικό προσωπικό

Μέλη ΕΔΙΠ

Δρ. Δασολογίας και ΦΠ

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων