Εργαστήριο Υλωρικής

Εργαστήριο Υλωρικής

Διευθυντής: Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος

 

Επικοινωνία:

Στο κτίριο των Σχολών Δασολογίας και Φ.Π. και Γεωπονίας, Πανεπιστημιούπολη και στο κτίριο Ε' στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στο Φοίνικα

Τηλ.: 2310/99.8914 - 99.2705