Εργαστήριο Διευθετήσεως Ορεινών Υδάτων

Εργαστήριο Διευθετήσεως Ορεινών Υδάτων

Διευθυντής: Στάθης Δημήτριος

 

Επικοινωνία:

Στο κτίριο των Σχολών Δασολογίας και Φ.Π. και Γεωπονίας, Πανεπιστημιούπολη και στο κτίριο Γ' στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στο Φοίνικα

Τηλ.: 2310/99.8987 - 99.2715

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ