Σχεδιαστήριο

Σχεδιαστήριο

Διευθυντής: Δούκας Κοσμάς

 

Επικοινωνία:

Στο κτίριο των Σχολών Δασολογίας και Φ.Π. και Γεωπονίας, Πανεπιστημιούπολη.

Τηλ.: 2310/99.8971 - 99.2748 - 99.8979