Σχεδιαστήριο

Σχεδιαστήριο

Διευθυντής: Καραγιάννης Ευάγγελος

 

Επικοινωνία:

Στο κτίριο των Σχολών Δασολογίας και Φ.Π. και Γεωπονίας, Πανεπιστημιούπολη.

Τηλ.: 2310/99.8976 - 99.2727

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19