Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

Διευθυντής: Αβραάμ Ελένη

 

Επικοινωνία:

Στο κτίριο των Σχολών Δασολογίας και Φ.Π. και Γεωπονίας, Πανεπιστημιούπολη και στο κτίριο Γ' στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στο Φοίνικα

Γνωστικό αντικείμενο:

Οικολογία και Διαχείριση των Δασικών Βοσκοτόπων, Θηραματοπονία και Ιχθυοκομία των Ορεινών Υδάτων

Ο Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων περιλαμβάνει τρία εργαστήρια κι ένα Μουσείο.

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Επίκουροι καθηγητές
Λέκτορες
ΕΔΙΠ
ΕΤΕΠ
Διοικητικό προσωπικό

Μέλη ΕΔΙΠ

Δρ. Δασολογίας και ΦΠ

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων