Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

Διευθυντής: Παρίση Ζωή

 

Επικοινωνία:

Στο κτίριο των Σχολών Δασολογίας και Φ.Π. και Γεωπονίας, Πανεπιστημιούπολη και στο κτίριο Γ' στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στο Φοίνικα

Γνωστικό αντικείμενο:

Οικολογία και Διαχείριση των Δασικών Βοσκοτόπων, Θηραματοπονία και Ιχθυοκομία των Ορεινών Υδάτων

Ο Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων περιλαμβάνει τρία εργαστήρια κι ένα Μουσείο.

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Επίκουροι καθηγητές
Λέκτορες
ΕΔΙΠ
ΕΤΕΠ
Διοικητικό προσωπικό

Μέλη ΕΔΙΠ

Δρ. Δασολογίας και ΦΠ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ