Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων

Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων

Διευθυντής:                      

 

Επικοινωνία:

Στο κτίριο των Σχολών Δασολογίας και Φ.Π. και Γεωπονίας, Πανεπιστημιούπολη και στο κτίριο Γ' στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στο Φοίνικα

Τηλ.: 2310/99.8943 - 99.2724