Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Διευθυντής: Γήτας Ιωάννης

 

Επικοινωνία:

Στο κτίριο των Σχολών Δασολογίας και Φ.Π. και Γεωπονίας, Πανεπιστημιούπολη και στο κτιριο Β στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στο Φοίνικα

Τηλ.: 2310/99.8951 - 99.2700

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ