Εναρξη του μαθήματος "Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος"

ΡΥΠΑΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ

(Επιλογής - 10ο ΕΞΆΜΗΝΟ)

 

Οι παραδόσεις του μαθήματος αρχίζουν την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019, στις 09:00 -11:00, στο «Φοίνικα», κτίριο Ε, υπόγειο, αίθουσα παρουσιάσεων του Τομέα.

Η παρουσία όλων στο εναρκτήριο μάθημα κρίνεται απαραίτητη, για όσους επιθυμούν θέματα εργασιών.

 

Εκ του Εργαστηρίου Υλωρικής