Μη πραγματοποίηση παραδόσεων Τεχνολογίας Ξύλου

       ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

           ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

                         ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι παραδόσεις του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ δεν θα πραγματοποιηθούν

την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου

(στην ώρα της Τεχνολογίας Ξύλου την ημέρα αυτή θα πραγματοποιηθεί το μάθημα της Δασ. Διαχειριστική)  

και την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου.

Την Τετάρτη  13 Νοεμβρίου οι παραδόσεις του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ

θα πραγματοποιηθούν από 10.00 έως 12.00

 

 

                                                                                                                                 Από το Εργαστήριο