Μη πραγματοποίηση των μαθημάτων Αγγλικά ΙΙΙ και Αγγλικά ΙV - Παρασκευή 8 Νοεμβρίου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Τα μαθήματα «Αγγλική Γλώσσα ΙΙΙ» και «Αγγλική Γλώσσα V» (αίθουσα διδασκαλίας: Αμφιθέατρο Δ)

με διδάσκουσα την κα Μ. Ματθαίου, ΕΕΠ του ΚΔΞΓ,

ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν, την Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2019!

Τα μαθήματα θα αναπληρωθεί. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

 

 

Από τη Γραμματεία

του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ.