Πρόσκληση για την υποδοχή των πρωτοετών μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ "Αειφορική Διαχείριση"