Πρόσκληση τελετής υποδοχής πρωτοετών - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ