Πρόσκληση σε Σεμινάριο της IEEE

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ σε συνεργασία με τo Institute 

of Electrical and Electronics Engineers (ΙΕΕΕ Technology Centre GmbH)   
  σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στo σεμινάριo:

                            "How to get published with IEEE”
                                          &
                "Patent searching best practices with IEEE Xplore"


που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου 2020, 14:00 μ.μ. -17:00 μμ 
στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (ισόγειο παλαιού κτιρίου).

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους 
διδάκτορες, ερευνητές και βιβλιοθηκονόμους. Έμπειροι συγγραφείς και 
αξιολογητές μπορούν επίσης να παραστούν για να ενημερωθούν για νέες 
προσφορές και για να καταθέσουν τις υποδείξεις τους στο πλαίσιο 
συζήτησης που θα διεξαχθεί με τους φοιτητές.

Εισηγήτρια: Eszter Lukács, IEEE Client Services Manager
(Η εισήγηση θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά)

Διάρθρωση Σεμιναρίου:
Μέρος 1ο : How to get published in an IEEE journal or conference paper?

           What is new around the IEEE
            Insider tips for using IEEE Xplore
            How to find a good conference or a journal title for my ideas?
            Basic structure of a scientific article
            Overview of the peer-review process
            Possibilities to publish open access articles at the IEEE
            Open discussion about questions and problems regarding 
writing and submitting papers
            Freely available resources for authors

Μέρος 2ο : Patent searching best practices with IEEE Xplore

            How to effectively use IEEE Xplore for patent research
            An overview of prior art searching and what makes an 
innovation patentable
            How to find the correct keywords and construct complex 
search strategies on IEEE Xplore to begin your patent investigation

Δήλωση συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://registerieeexplore.wufoo.com/forms/q1mgmh4v0d52rgg/

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν  βεβαίωση παρακολούθησης, εφόσον 
προεγγραφούν  ηλεκτρονικά. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων θα πρέπει να 
καταχωρηθούν στα αγγλικά.

Αικατερίνη Νάστα
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ.
Katerina Nasta
Library Director
Central Library Aristotle University of Thessaloniki
email: nasta@lib.auth.gr
Phone: 2310995325,2310995345
Fax: 2310995322

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19