Μεταπτυχιακά

Αποτελέσματα υποψηφίων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 2017-2018 (περίοδος Ιουλίου 2017)

Οδηγός Σπουδών Π.Μ.Σ. 2017-2018 (ορθή επανάληψη)

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Π.Μ.Σ. 2017-18

Eναρξη Μαθημάτων Π.Μ.Σ. (ορθή επανάληψη)

Εγγραφή νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών 2017-18

Αποτελέσματα επιλογής Π.Μ.Σ. 2017-18

Πρόσκληση Τελετής Υποδοχής νεοεισαχθέντων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων

Πρόγραμμα εξετάσεων Π.Μ.Σ. περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 (ορθή επανάληψη)

Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΜΣ (ορθή επανάληψη)

Ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων για το ΠΜΣ 2017-18

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 35 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

Πρόγραμμα εξετάσεων Π.Μ.Σ. περιόδου Ιουνίου 2017 (ορθή επανάληψη)

Πρόγραμμα Εξετάσεων ΠΜΣ περιόδου Φεβρουαρίου 2017

Προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής-Αίτηση

Προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 2017-ορθή επανάληψη

Οδηγός Σπουδών ΠΜΣ 2016-2017 (ορθή επανάληψη)

Οδηγός Προγραμμάτων Μεταπυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ

Πρόγραμμα Διδασκαλίας και Διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.- ορθή επανάληψη

Πίνακας Επιτυχόντων στο ΠΜΣ - ορθή επανάληψη

Εγγραφές μεταπτυχιακών φοιτητών 2016-17

Τελετή υποδοχής και ενημέρωσης μεταπτυχιακών φοιτητών

Διατμηματικό Π.Μ.Σ.- ΄Εναρξη μαθημάτων

Διατμηματικό Π.Μ.Σ "Κτηματολόγιο:Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις"- Πίνακας αποτελεσμάτων, Εγγραφές

Διατμηματικό Π.Μ.Σ "Κτηματολόγιο:Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις" -Αιτήσεις

Κατευθύνσεις και γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ

Προκήρυξη Π.Μ.Σ. 2016-17- ΑΙΤΗΣΗ

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2016-17

Οδηγίες μετακίνησης φοιτητών - Πρ. Erasmus

Γραφείο διασύνδεσης Α.Π.Θ. - Αναζήτηση μεταπτ. προγραμ. σπουδών, υποτροφίες