Μπακαλούδης Δημήτριος

Μπακαλούδης Δημήτριος

Καθηγητής

  • Email: debakaloudis@for.auth.gr
  • Τηλέφωνο: 2310992684
  • Fax: 2310992682
  • Σπουδές: Πτυχίο Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (1992) Ph.D. School of Animal & Microbial Sciences, University of Reading, U.K. (2000)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: · Διαχείριση άγριας πανίδας και προστασία απειλούμενων ειδών· Ανάλυση δυναμικής πληθυσμού σπάνιων ειδών· Πρότυπα κατανομής ειδών και διατήρηση βιοποικιλότητας · Σχέσεις ενδιαιτήματος-άγριας πανίδας· Συγκρούσεις πανίδας-ανθρώπινων δραστηριοτήτων https://dimbak68.wix.com/dimitrios-bakaloudis
  • Διδασκαλία μαθημάτων: · Διαχείριση Άγριας Πανίδας (υποχρεωτικό, 7ο εξάμ.)· Βιολογία Άγριας Πανίδας (επιλογής, 3ο εξάμ.)· Οικολογία Πτηνών (επιλογής, 5ο εξάμ.)· Οικολογία Υγροτόπων (επιλογής, 5ο εξάμ.)· Εκτροφή Θηραμάτων - Οργάνωση Κυνηγετικών Περιοχών (επιλογής, 6ο εξάμ.)

Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ.