Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα

Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα

Καθηγήτρια

  • Email: randreop@for.auth.gr
  • Telephone: 2310992714
  • Fax: 2310992717
  • Σπουδές: Πτυχίο του Τμήματος Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1987), Πτυχίο του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1995), Διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2000). Μεταδιδακτορική έρευνα, University of East London, UK, School of Computing and Technology (2004), Universita degli Studi di Napoli "Parthenope", italy (2013)
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δασική και Περιβαλλοντική Πληροφορική. Δίκτυα, ΤΠΕ, υπηρεσίες Διαδικτύου (ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική εργασία) Πράσινες ΤΠΕ. Βάσεις δεδομένων Αειφόρος διαχείριση των δασών και του περιβάλλοντος-Διακυβέρνηση-DSS. Εφαρμογές νέων τεχνολογιών για προστασία του περιβάλλοντος, αειφόρο ανάπτυξη και περιφερειακή ανάπτυξη. Πράσινες τεχνολογίες, πράσινη πληροφορική και βιωσιμότητα.
  • Διδασκαλία Μαθημάτων: Προπτυχιακά μαθήματα: Υπολογιστές (υποχρεωτικό, 7ο εξάμηνο) Δασική Πληροφορική II (υποχρεωτικό, 6ο εξάμηνο) Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική (προαιρετικό, 2ο εξάμηνο) Δίκτυα υπολογιστών στη Δασική (προαιρετικό, 9ο εξάμηνο) Εφαρμογές Πληροφορικής-Πολυμέσων (προαιρετικό, 6ο εξάμηνο) Περιφερειακό Ανάπτυξη (προαιρετικό, 10ο εξάμηνο) Δασική Πληροφορική II, (υποχρεωτικό, 8ο εξάμηνο) Μεταπτυχιακά μαθήματα Πληροφοριακά συστήματα και περιβάλλον (υποχρεωτικό, 1ο εξάμηνο).

Κατεβάστε το βιογραφικό από εδώ


  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19