Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων

Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων

Διευθυντής: Σαπουντζής Μάριος

 

Επικοινωνία:

Στο κτίριο των Σχολών Δασολογίας και Φ.Π. και Γεωπονίας, Πανεπιστημιούπολη

Γνωστικό αντικείμενο:

Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων, Υδρολογικός Χειρισμός Λεκανών Απορροής, Δασικές Κατασκευές, Δασική Οδοποιΐα και Δασικές Μεταφορές, Τοπογραφία.

Ο Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων περιλαμβάνει δύο εργαστήρια κι ένα Σχεδιαστήριο.

Μέλη ΔΕΠ

Καθηγητές
Αναπληρωτές καθηγητές
Επίκουροι καθηγητές
Λέκτορες
ΕΔΙΠ
ΕΤΕΠ
Διοικητικό προσωπικό

Μέλη ΕΔΙΠ

Δρ. Δασολογίας και ΦΠ

  • Οδηγίες χρήσης μάσκας - υπεύθυνος κρουσμάτων