Εργαστήριο Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

Εργαστήριο Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

Διευθυντής: Βλάχος Χρήστος

 

Επικοινωνία:

Στο κτίριο των Σχολών Δασολογίας και Φ.Π. και Γεωπονίας, Πανεπιστημιούπολη.

Τηλ.: 2310/99.2685

  • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ
  • Yπεύθυνος αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19